kalender

Over land og hav. Eit år med trekkfuglar

Tid:
8. oktober 202018.00
Stad:
Bekkestua bibliotek

Brit Bildøen fortel om den nye boka si.

Fuglane lever tett på oss, men veit vi eigentleg så mykje om dei? Vi har alltid drømt om å vere fri som fuglen. Men fuglane er ikkje så frie som vi trur. Dei er sårbare, ikkje minst trekkfuglane som to gonger i året legg ut på lange og strabasiøse reiser over land og hav.

Boka “Over land og hav” er ei kjærleikserklæring til fuglane rundt oss.

Gratis! Alle velkomne!