kalender

Seminar for lokallagsleiarar

Tid:
20. september 202417:00
til 21. september 2024
Arrangør: Noregs Mållag

Dette er eit seminar for nye lokallagsleiarar (i alle aldrar). Det er også aktuelt for nye styremedlemer i lokallag og fylkeslag. Du treng heller ikkje vere heilt ny i rolla for å få veldig godt utbytte av seminaret. Seminaret vert på skrivarstova i Dronningens gate 22 i Oslo fredag 20. september og laurdag 21. september 2024.

Middag fredag kveld vert saman med styret i Noregs Mållag. Deltakaravgift: 1000 kroner. Det er laget som dekkjer deltakaravgift. (Noregs Mållag dekkjer overnatting, reise over 300 kroner og mat).

Det er program frå fredag 21. september klokka 17 til laurdag 22. september til om lag klokka 15. 

Emne på seminaret vert mellom anna:

  • Medlemssystemet, medlemsregister, medlemspengar og korleis drive godt vervearbeid. Årsmeldingar, mållagsåret, økonomi for lokallaga, momsrefusjon og Grasrotandelen med meir
  • Om sosiale medium, informasjons- og pressearbeid
  • Kvifor nynorsk? – språkhistorie, språkstrid og argument
  • Kvifor Noregs Mållag? – kort om historia til målrørsla og mållaget og korleis er organisasjonen vår bygd opp.
  • i tillegg kjem meir innleiingar om aktuell målpolitikk

Påmeldingsfrist er 12. september. Påmelding til hege.lothe@nm.no Det er avgrensa tal plassar på seminaret.
OBS! Det er særs viktig å tinge fly-, tog,- eller bussbillettar så tidleg som råd.