kalender

Send framlegg til Nynorsk næringslivspris

Tid:
30. september 2023
Arrangør: Noregs Mållag

Har du gode framlegg til kandidatar til Nynorsk næringslivspris?
Kvart år deler Noregs Mållag ut Nynorsk næringslivspris. Det er ein eigen jury som utnemner vinnar av prisen. Me tek gjerne mot kandidatar til Nynorsk næringslivpris innan 30. september 2023.

Send grunngjevne framlegg til nm@nm.no