aktuelt

Læremiddelmarkering i Øystese

Noregs Mållag vitja Kvam vidaregåande skule i Øystese i oktober, for å markere 50 år sidan elevstreikane starta der. Foto: Anita Grønningsæter Digernes

Onsdag 27. oktober var det markering for nynorske læremiddel i Øystese.

Elevar, lærarar og målrørsla markerte at det er 50 år sidan den store elevstreiken for språkleg jamstilling og lærebøker på nynorsk.

Framleis er dette er aktuell kamp fram mot vedtak av ny opplæringslov i Stortinget. Les meir om saka.

Program i festsalen, onsdag 27. oktober klokka 12:
Emil Kvebæk Øvretveit, medlem i Vestland ungdomsutval, ordstyrar
Frida Pernille Mikkelsen, leiar i Norsk Målungdom
Oddny Miljeteig, elev i 1971, måldame og tidlegare politikar for SV
Iver Flyum-Bjørlo, fungerande leiar i Elevorganisasjonen Vestland
Turid Strømmen, Utdanningsforbundet Vestland, kontaktperson for vidaregåande utdanning og fagskulane
Sander Eide Aase, leiar i Hardanger og Voss Målungdom

Synnøve Marie Sætre, nestleiar i Noregs Mållag, delte ut kake saman med helsefag-elevane.

Bakgrunn
I 1971 streika 30 000 elevar ved 112 skular for å få lovfesta retten til at lærebøker på nynorsk skulle kome til same tid og pris som lærebøker på bokmål, og for å få større løyvinga over statsbudsjettet til nynorske lærebøker.

Elevstreiken og krava fekk mykje merksemd. Løyvinga vart auka av Stortinget same hausten og tre år seinare fekk målrørsla det viktige gjennomslaget med jamstilling i opplæringslova. 50 år etter er det diverre framleis slik at nynorskbøker kjem for seint, og digitale læremiddel skapar nye utfordringar for nynorskelevane. 

Øystese har blitt plukka ut for denne markeringa fordi elevane på Øystese gymnas var heilt sentrale i å organisere og mobilisere til det landsomfattande aksjonane. Dessutan var dei tidleg ute: For 50 år sidan hadde dei ein eigen elevstreik tidleg i september og skipa eit større nasjonalt planleggingsmøte i framkant av elevstreiken.

Også i år er Øystese ørlite tidleg ute: Sjølve 50-årsdagen er dagen etter den 28. oktober.

Markering i Volda
På sjølve 50-årsdagen, torsdag 28. oktober, er det ei større markering i Volda Campus Arena, klokka 11.40 – 12.15.

Det blir appellar ved leiar for Norsk Målungdom Frida Pernille Mikkelsen, nestleiar i Noregs Mållag, Synnøve Marie Sætre og ein elev frå Volda vidaregåande skule. Programleiing ved elevar frå Volda ungdomsskule. Det blir musikk ved gruppa «Louis og Lexus» som rappar på voldadialekt.

Tilskipar er aksjonsgruppa for nynorske læremiddel og elevråda ved Volda vidaregåande skule og Volda ungdomsskule. Noregs Mållag stør aksjonen