FRAMSIDA|MELD DEG INN|KALENDER|KONTAKT| 27. DESEMBER 2020
Valdres Mållag
E-post: reiduda @ online.no

Valdres Mållag Kontakt oss

Om Valdres mållag

Valdres mållag jobbar for å verne om valdresdialekten, og for at nynorsken skal vera eit naturleg språk å nytte i alle samanhengar her i Valdres. 

Vil du melde deg inn? Gå inn her 

Prioritert arbeidsfelt
Dei siste åra har har vi vore innom i ei rekkje barnehagar i Valdres og lese høgt for barna. Kvart år skipar vi til ei skrivekokurranse der barn og unge i heile Valdres deltek med tekstar på nynorsk. 

Vi jobbar også opp mot næringslivet og offentlege institusjonar i Valdres. I dei fleste tilfelle med interkommunalt samarbeid ser vi at nynorsken tapar terreng. Dette jobbar vi for å endre. Nynorskkommunane pliktar å sikre at innbyggjarane deira møter nynorsken når dei er i konktakt med kommunen og nyttar komunale tenester. 

Målprisen
Kvart år deler vi ut målprisen. I år (2019) gjekk prisen til Olav Gullik Bø. Han har mellom anna forfatta skodespelet Riddarspranget, som vart framført på Beitostølen i fjor, i all hovudsak på valdresdialekt. 


Vi vil gjerne prate med folk, og vi forsøker å vera synlege. Du treff oss på stand under Rakfiskfestivalen i november, og under Liv-dagane i september. 

Ta gjerne direkte kontakt med oss i styret om du lurer på noko, eller vi kjøpe noko av det vil har til sals (sjå under). 

Styret er sett saman av desse engasjerte menneska:

Leiar: Reidun Dølehuset (Nord-Aurdal)
tlf. 48007490
e-post: reiduda@online.no

Nestleiar: Eli Marit Fuglesteg (Øystre Slidre)
Skrivar: Marianne G. Trøyflat (Vestre Slidre)
Styremedlem: Nils Asheim (Nord-Aurdal)
Styremedlem: Ingunn Hommedal (Vang)

Varamedlemmer: 
Egil Heggen (Nord-Aurdal)
Ingrid Rogne (Øystre Slidre)
Anne Lajord Belsheim (Vang)

Valdres mållag har gjeve ut eventyrboka "Eventyr og segner frå Valdres". Vi sel også Valdresgradestokken med morosame dialektuttrykk.

© Noregs Mållag 2020 - Sidene laga av Zetta AS