Digitale læremiddel på nynorsk

Nynorske klasserom fløymer over med digitale læremiddel på bokmål, trass i at læremiddel på hovudmål er ein rett. Skuleeigarane og produsentane sviktar, og her har lokallaga ei viktig oppgåve.

Rapport om digitale læremiddel i skulen

Kommunane må gjerast merksame på at det er deira ansvar at elevane får oppfylt sine språklege rettar. I dag er mange ikkje klar over dette ansvaret, eller synest det er vanskeleg å late vere å ta i bruk gode læremiddel sjølv om dei ikkje finst på nynorsk.

Dette kan lokallaget gjere:

  • Tipse Noregs Mållag om læremiddel som finst på nynorsk, og om læremiddel som berre finst på bokmål eller engelsk og er i bruk i skulen. Vi fører eit oversyn over den informasjonen vi har, til hjelp for kommunane.
  • Arbeide for at kommunestyret skal vedta at læremiddel som ikkje finst både på bokmål og nynorsk, ikkje skal kjøpast inn.

Framlegg til kommunestyrevedtak

Her finn de oversyn over digitale læremiddel som finst på nynorsk, og over læremiddel som berre finst på bokmål.

Kviteliste – digitale læremiddel som finst på nynorsk

Svarteliste – digitale læremiddel som ikkje finst på nynorsk