Organisasjonen Noregs Mållag

Noregs Mållag er ein demokratisk oppbygd medlemsorganisasjon med 17 fylkeslag og om lag 170 lokallag.

Samskipnaden har 15 046 medlemer (2022). Ungdomsorganisasjonen Norsk Målungdom har 1 254 medlemer (2022).

Noregs Mållag vart skipa 5. februar 1906, men dei fyrste lokale mållaga kom alt i 1861–62. I 1913 fekk Mållaget eigen administrasjon (skrivarstova) og blei ein effektiv samskipnad på landsplan. Noregs Mållag fekk dagens namn på landsmøtet i 1922. På det meste, i 1977, hadde organisasjonen om lag 17 700 medlemer.

Noregs Mållag er ein av dei største språkorganisasjonane i verda

Landsmøtet i 2022 fornya to program:

Arbeidsprogram 2022-2026

Prinsipprogram vedteke i 2022

Peder Lofnes Hauge har vore leiar sidan 2020. Han er den 44. leiaren i Noregs Mållag.

Magne Aasbrenn 2016–2020

Marit Aakre Tennø 2013–2016

Håvard B. Øvregård 2009–2013

Hege Myklebust 2006–2009

Nils Ulvund 2005–2006

Steinulf Tungesvik 2005–2005

Endre Brunstad 2003–2005

Håvard Teigen 2002–2003

Vidar Lund 2002–2002

Oddmund Løkensgard Hoel 1999–2002

Liv Ingebrigtsen 1997–1999

Olav Randen 1994–1997

Jan Olav Fretland 1993–1994

Kristian Ihle Hanto 1991–1993

Marta Østerås Falch 1989–1991

Jon Låte 1987–1989

Ola E. Bø 1984–1987

Maria Høgetveit Berg 1981–1984

Dagfinn Hjellbrekke 1979–1980

Kjell Snerte 1977–1979

Ola Breivega 1975–1977

Johan Krogsæter 1973–1975

Steinar Lægreid 1971–1973

Bjarne Slapgard 1970–1971

Hans Olav Tungesvik 1965–1970

Trygve Bjørgo 1963–1965

Ivar Eskeland 1960–1963

Magne Skodvin 1958–1960

Hartvig Kiran 1957–1958

Knut Robberstad 1952–1957

Asbjørn Øverås 1949–1952

Hans Eidnes 1946–1949

Verksemda var nedlagd i perioden 1942–1945

Knut Markhus 1936–1942

Anders Todal 1932–1936

Gustav Indrebø 1930–1932

Torleiv Hannaas 1926–1929

Knut Liestøl 1925–1926

Halvdan Koht 1921–1925

Olaus Islandsmoen 1917–1921

Fredrik Voss 1915–1917

Nikolaus Gjelsvik 1912–1915

Jørgen Løvland 1909–1912

Marius Hægstad 1906–1909

Vil du vite meir om nynorsk, målreising og Ivar Aasen? Sjå til dømes desse nettsidene:

Årsmeldingar

Årsmeldinga innheld ein gjennomgang av dei målpolitiske arbeidsfelta, oversyn over samskipnaden, økonomi, Norsk Målungdom og dei nærskylde tiltaka.

Årsmelding 2020–2022

Tidlegare årsmeldingar

Årsmelding 2018–2020

Årsmelding 2016–2018

Årsmelding 2014–2016

Årsmelding 2012–2013

Årsmelding 2011–2012

Landsmøte

Noregs Mållag held landsmøte annakvart år, i partalsår. Alle lokallag og fylkeslag har utsendingsrett til landsmøtet.

Møtebok frå landsmøtet i 2020

Lov for Noregs Mållag 

Viktige årstal

1885

Bokmål og nynorsk vert likestilte skriftspråk i Noreg

|
1907

Sidemålsordninga i gymnaset vert innført

|
1930

Den fyrste mållova, for å likestille bokmål og nynorsk i statstenesta, vart vedteken

|
1970

Krav om at NRK skal bruke minst 25 % nynorsk vart vedteke

|
2014

Grunnlova vart vedteken på nynorsk

|