kommune

Tag: kommune

Stor støtte for digitale nynorskkrav.

Ei undersøking frå
LNK sendt ut til IKTsjefane
i medlemskommunane
viser
stor oppslutnad for å
regulere dei digitale
læremidla.

Les heile artikkelen