språk

Tag: språk

Kan robotar skriva på nynorsk?

Er språk- og dialektmangfaldet i Noreg mogleg å ta vare på i den digitale verda? Norsk Tidend har høyrt rundt om draumen me ber på: at robotar skal kunna skriva nynorsk.

Les heile artikkelen

Ytringsfridom utan nynorsk

Nynorsk og språklege forskjellar er ikkje ein del av rapporten frå Ytringsfridomskommisjonen. Jan Inge Sørbø tar på seg skulda.

Les heile artikkelen