språkrådet

Tag: språkrådet

Ytringsfridom skal det vere

Nynorsk har frå byrjinga av vore eit ytringsfridomsprosjekt. Historia om dette prosjektet kan fortelja oss mykje om eit emne Ytringsfridomskommisjonen har oversett, nemleg sambandet mellom språk, makt og fridom.

Les heile artikkelen

«Feil, upresist og ganske overraskande»

Åse Wetås meiner det er oppsiktsvekkande og rart at ein rapport om ytringsfridommen ikkje har tematisert språk ytterlegare.

Les heile artikkelen