Krambua

Helsingskort – «Lat alltid din vakraste draum om verda»

Lat alltid din vakraste draum om verda
følgje deg kor hen du er på ferda.
Og vit at draumar vi ber på i løyndom
saman med andre kan gjerast til røyndom.

Framside: Ragnhild Aaserud
Tekst: Eldor Bråthen
Utgjevar: Nord-Aurdal Mållag

Med konvolutt.

kr 25.00

Tilbake