Krambua

Helsingskort – «Det lyser kje lenger i glaset ditt no»

Dobbelt kort med teksten:

Det lyser kje lenger i glaset ditt no.
Veiken har brunne ned.
Rislande lauvfallet legg seg til ro.
Din er den store fred.
Det lyser kje lenger i glaset ditt no,
granne og ven.
Men over ein susande seinhaustmo
stjernene tindrar og brenn.

Framside:
Sigmund Årseth
Tekst:
Jul Haganæs
Utgjevar: Nord-Aurdal Mållag

Med konvolutt.

kr 25.00

Tilbake