Krambua

Helsingskort – «Livet er som Skogshorn»

Livet er som Skogshorn
du meiner deg toppen å sjå,
men oppkomen dit
ser du nye høgder å nå –

Framside: Tormod Bruflat
Tekst: Eigil Steinsfjord
Utgjevar: Nord-Aurdal Mållag

Med konvolutt.

kr 25.00

Tilbake