Krambua

Helsingskort – konfirmasjon 1

Dobbelt kort med tekst.

Bakom denne store svingen
på ein ukjend framtidsveg
ventar det kan hende ingen
som kan styra dine steg.
Kva du gjer og kva som hender,
kor du fer og koss det ender –
det er berre opp til deg.

Framside: Jan Terje Rafdal
Tekst: Ingvar Moe
Utgjevar: Etne Mållag

Med konvolutt.

kr 25.00

Tilbake