Krambua

Helsingskort – «Min hemmelege hage»

Dei breie vegane går dei fleste
på leiting etter det aller beste.
Men lykka kan vere vel så stor
langs smale vegar og sidespor!

Framside: Eva Laila Hilsen
Tekst: Olav Gullik Bø
Utgjevar: Nord-Aurdal Mållag

Med konvolutt.

kr 25.00

Tilbake