Krambua

Medlemskap første år

Om å bli medlem

 • Du vert automatisk plassert i det lokallaget som ligg
  geografisk nærast deg
  . Ynskjer du eit anna lokallag eller
  eit yrkesmållag, ta kontakt på medlem@nm.no.
 • Det kostar 200 kroner å melde seg inn.
 • Medlemsskapet kostar normalt 360 kroner kvart år. Faktureres via e-faktura.
 • Du vel sjølv kor aktiv du vil vere som medlem.
 • Frå 1. oktober kvart år gjeld innmeldinga også for året etter.

kr 200.00

Tilbake