Krambua

Nynorsk i barnehagen

Flygebladet er retta mot dei som styrar og jobbar i barnehage. I bladet finn ein informasjon om korleis drive nynorsk språkstimulering, ei liste med tips til korleis bli god på språk i barnehagen, oversikt over poltikken til Noregs Mållag. På baksida av flygebladet er informasjon om gode ressursar i arbeidet.

kr 0.00

Tilbake