Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 22. SEPTEMBER 2014 Information in english


Nyhende Nynorsk verksemd Mållaget meiner Haustseminar 2014 Sidemål Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Målprisar Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa Nyhende frå Noregs Mållag i RSS 2.0-format

Røysting i Skaun


Skaun kommunestyre har vedteke å gjennomføre rådgjevande skulemålsrøysting i krinsen for Jåren / Råbygda skole. Røystedatoen vert 17. november. 


Les meir
Nyhende frå framtida.no:
Kalender
24.09.2014: Bærum Mållag Har norske dialektar ei framtid?
25.09.2014: Rogaland Mållag Seminar om nynorsk for vaksne innvandrarar
27.09.2014: Noregs Mållag Haustseminar i Odda
03.10.2014: Norsk Målungdom Haustkonferanse i Norsk Målungdom
17.10.2014: Trønderlaget Haustseminar i Trønderlaget
21.10.2014: Mållaget Dag Kulturlandskapet – historia vår
Vervepremie til deg som vervar!

Både me og lokallaga tykkjer det er heilt topp å få nye medlemer i Mållaget. Me kan love vekk fin vervepremie til deg som vervar tre nye medlemer. 


Les meir
Eli Bjørhusdal til Odda

På fredag disputerer Eli Bjørhusdal på Universitetet i Oslo. Avhandlinga heiter "Mellom nøytralitet og språksikring. Norsk offentleg språkpolitikk 1885-2005". Siste helga i september kjem ho til haustseminaret i Odda. 


Les meir
 
Hått halling til Odda!

Heidi Molstad Andresen frå målprosjektet Hått halling kjem til haustseminaret i Odda. Kjem du? 


Les meir
Nynorsk mediesenter 10 år!

I dag feirar Nynorsk mediesenter 10 år. Me ynskjer til lukke med dagen. 


Les meir
 
Useriøst av Oslo Ap

– Kva som skal vere innhaldet i skulen er bestemt i nasjonale læreplanar. Det er berre eit år sidan læreplanen i norsk vart revidert. Difor er det merkeleg at Oslo Ap no ynskjer å gå til omkamp på dette, seier Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
Debatt om framtida for språksamlinga

I kveld klokka 19 på Litteraturhuset i Oslo er det ein viktig debatt om framtida for språksamlingane ved UiO. Leiar i Venstre, Trine Skei Grande, er ein av dei som deltek i debatten. 


Les meir
 
NRK er viktig for nynorsk

 

 

 

Kulturdepartementet har varsla at dei vil laga ei eiga stortingsmelding om NRK. Mållaget peikar på at NRK-plakaten har vore ein suksess med tanke på å syna fram nynorsk og dialekt i heile Noreg.


Les meir
Språksamlingane må få ei trygg hamn

Noregs Mållag krev at styresmaktene no må gripa inn i handsaminga av språksamlingane og sjå til at den unike dokumentasjonen over det norske språket vert sikra for framtida, etter at UiO har forsøkt å kvitta seg med samlingane på ein veldig uryddig måte. 


Les meir
 
Høyring om NRK-plakaten

6. juni sende Kulturdepartementet NRK-plakaten ut på høyring. Bakgrunnen for høyringa er at regjeringa skal leggja fram ei stortingsmelding om NRK. Styret i Noregs Mållag har vedteke og sendt høyringsvar. 


Les meir
Høyringssvar om endring av lov om stadnamn

I juni la Kulturdepartementet fram eit endringsframlegg til lov om stadnamn. Styret i Noregs Mållag har vedteke eit høyringssvar. Fristen for å svare er sett til 2. september.


Les meir
 
Kunnskapsministeren må ta ansvar for utdanningstilbodet til nynorskelevane

- Rapporten "Undersøkelse av nynorsk som hovedmål" syner nok ein gong at nynorskelevane vert overlatne til seg sjølve og at kompetansen og oppfølginga sviktar på alle nivå frå ungdomsskule til lærarutdanning, seier Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag.


Les meir
Høyring om NRK-plakaten

I juni sende Kulturdepartementet NRK-plakaten ut på høyring. Bakgrunnen for høyringa er at regjeringa vil legge fram ei stortingsmelding om NRK. Dette er ei viktig sak der det er mange som melder ifrå om kor viktig NRK er for nynorsken.  


Les meir
 
Treng nye kandidatar

Juryen for Nynorsk næringslivspris 2014 inviterer lokale mållag og andre til å koma med framlegg til kandidatar som fortener denne prisen. Fristen er 1. september. 


Les meir
Framtida.no til Stord

Nyhende- og debattavisa for unge får kontor i verdas største nynorskby. Fire år etter starten i Oslo, startar Framtida.no opp vestlandskontor på Stord.


Les meir
 
Oppmodar til nynorsk #lesesumar

Noregs Mållag oppmodar til digital dugnad for å lyfte fram den nynorske barnelitteraturen gjennom emneknaggen #lesesumar.


Les meir
Grunnlova kom fram!

Dei nynorske festspela er opna. Og gjennom heile torsdagen kunne du følgje den nynorske Grunnlova på vegen frå Oslo via Eidsvoll, Hamar, Vinstra, Skjåk og til Ørsta - minutt for minutt hjå framtida.no


Les meir
 
Haustseminar i Odda

Laurdag 27. september og 28. september 2014 er det nasjonalt Haustseminar i Odda. 


Les meir
Mållova i praksis

Å klaga på brot på mållova er enkelt. Å få nokon til å reagera er verre.   


Les meir
 
Grunnlova til alle klasserom

Denne veka sender Noregs Mållag ut ein plakat med Grunnlova til alle dei vidaregåande skulane i heile Noreg.


Les meir
– Ta vare på stadnamna våre

No har Kulturdepartementet sendt på høyring eit framlegg om å endre lova og dermed gje grunneigarane råderett over skrivemåten av bruksnamnet på bruket. Då fell vernet av desse namna vekk.


Les meir
 
Samlaget satsar digitalt

Samlaget har lagt ut eit tiltals nye og gamle biletbøker for born, for sal på nettet. Før sommaren skal talet nærma seg femti. Ein ny app er inngangsporten.  


Les meir
Målprosjekt: Hått halling

– Dialekt er ikkje noko stridsspørsmål, men nynorsk er det delte meiningar om. Eg tenkjer at det er eit godt utgangspunkt, seier Heidi Molstad Andresen. Ho er leiar i prosjektet Hått halling. Eit treårig målpolitisk prosjekt som Buskerud Mållag har sett i gang.


Les meir
 
Stor glede i Mållaget for Grunnlova

– At Noreg no har fått Grunnlova på begge dei norske språka, er ei historisk hending og stadfestar at Noreg har to jamstilte språk, seier Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
Kven skriv verdas beste nynorske blogg?

Framtida.no, Noregs Mållag og Norsk Målungdom skal kåra årets nynorske blogg. Vinnaren får 10.000 kroner.


Les meir
 
Bookmark and Share
KRAMBUA
Gå til krambua
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2014
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no