Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 12. FEBRUAR 2016 Information in english


Nyhende Meld deg inn! Mållaget meiner Landsmøte 2016 NyNorsk Språkdelt ungdomskule Kommunereforma Sidemål Nynorsk verksemd Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Målprisar Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa Nyhende frå Noregs Mållag i RSS 2.0-format

Flora forlet bokmålet


– Det er veldig gledeleg at Innvandrarsenteret i Flora kommune no går over til nynorsk opplæring, seier Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag.


Les meir
Nyhende frå framtida.no:
Kalender
13.02.2016: Hamar dialekt- og mållag mf Nynorsk i skolane og lærarutdanninga på Austlandet
14.02.2016: Valdres Mållag Fylkesårsmøte i Valdres Mållag
14.02.2016: Senjamållaget Årsmøte i Senjamållaget
15.02.2016: Hadeland dialekt- og mållag Årsmøte i Hadeland dialekt- og mållag
16.02.2016: Bergen Mållag Årsmøte i Bergen Mållag
16.02.2016: Mållaget i Kristiansand Årsmøte
Til lukke med dagen! Saemiej åålmegebiejjie!

Noregs Mållag ynskjer Sametinget og det samiske folket til lukke på nasjonaldagen 6. februar.

 


Les meir
Noregs Mållag 110 år!

Noregs Mållag vart skipa på eit målstemne i Oslo 4.-5. februar 1906. Difor kan me no feire 110 år i målsaka si teneste.


Les meir
 
Lytt til ordføraren i Åseral!

Noregs Mållag stør ordføraren i Åseral, Oddmund Ljosland, i si uro for nynorsken i ein eventuell framtidig ny storkommune. 


Les meir
Nynorsk i skolane og lærarutdanninga på Austlandet

Høgskolen i Hedmark, Lærarmållaget og Hamar dialekt- og mållag inviterer til seminar på Hamar med nynorsken på Austlandet som hovudemne. 


Les meir
 
Norskopplæring og integrering

Korleis kan norskopplæringa for innvandrarar fremje integreringa, spør Mållaga i Nordhordland og inviterer til konferanse i mars.


Les meir
Utlysing av organisasjonsmidlar

Noregs Mållag har sett av 200 000 kroner til lokale organisasjonstiltak. Alle lokallag og fylkeslag kan søkje. 


Les meir
 
Utlysing av stipend

Mållaget lyser ut to stipend à kr 50 000. Føremålet med stipenda er å hjelpa fram gode nynorskprosjekt. Søknadsfristen er 15. februar. 


Les meir
Møte om språkskifte i vidaregåande skule

Iselin Nevstad Øvrelid skal snakke om språkskifte i vidaregåande skule i Møre og Romsdal på eit ope møte i Molde tysdag 26. januar.  


Les meir
 
Vert du glupare av å kunne både nynorsk og bokmål?

Dette spørsmålet skal drøftast på seminar i Sogndal i februar.


Les meir
Dialektprisen 2015 går til Daniel Kvammen

Norsk Målungdom har kåra popartist Daniel Kvammen til vinnar av Dialektprisen for 2015. 


Les meir
 
Berge Furre er død

Det er med sorg Noregs Mållag har motteke meldinga om at Berge Furre er død.


Les meir
Vinnarar av vervepremiar

Sidan oktober har nye medlemer automatisk blitt med i eit lotteri. No har me trekt fem heldige vinnarar.


Les meir
 
Bokpakketilbod til lokallaga

Skald og Mållaget samarbeider om å få dei beste nynorske barnebøkene ut til barnehageborn.


Les meir
Nynorsk på Jæren

I dag inviterer Mållaga i Klepp, Time og Hå til eit ope møte med ordførarane i dei tre Jærkommunane til dialog om val av målform i kommunane.


Les meir
 
Donald Duck på nynorsk

”Les nynorsk med Donald” er no å få kjøpt i butikkane.


Les meir
130 år med nynorsk

– Kvinnherad var den fyrste nynorskkommunen i verda, og om så gale skulle vere, skal Kvinnherad verte den siste nynorskkommunen i verda også, seier Peder Sjo Slettebø, ordførar i Kvinnherad kommune. 


Les meir
 
– Veldig bra, Årdal!

I dag vedtok eit samrøystes kommunestyre i Årdal at språkopplæringa for vaksne innvandrarar skal vere på nynorsk! 


Les meir
Språkdeling i Odda

I dag er det kommunestyremøte i Odda. Då er det vedtak om budsjett for neste år og saka om løyving til språkdelt ungdomsskule skal igjen opp til røysting. 


Les meir
 
Godt nytt frå Hjelmeland!

Kommunestyret i Hjelmeland har vedteke å gå over til nynorsk opplæring for vaksne innvandrarar. 


Les meir
Hald på nynorsken, Møre og Romsdal!

– Fylkeskommunen er ein særs viktige skriftspråkprodusent og det fylkeskommunale språket er viktig for statusen og situasjonen til nynorsk i Møre og Romsdal, skriv Sigbjørn Hjelmbrekke, nestleiar i Noregs Mållag. Denne veka kom det framlegg om at Møre og Romsdal fylkeskommune skal slutte med nynorsk som administrasjonsspråk for å spare pengar. 


Les meir
 
Krev fleire lærebøker på nynorsk

Noregs Mållag meiner det må verta lettare for kommunane å gje nynorskopplæring til vaksne innvandrarar.  

– Då trengst det større tilfang av nynorsk opplæringsmateriell, seier Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
– Til lukke, Voss!

Voss har gjort vedtak om å gå over til nynorsk opplæring for vaksne innvandrarar. Det er fyrste kommunen som har gjort nynorskvedtak etter at Noregs Mållag i haust sette i gang NyNorsk-kampanjen.


Les meir
 
«Håssen ær været på Hadeland?»

Hadeland dialekt- og mållag har lansert sin nye Hadelandsgradestokk. 


Les meir
Vervekampanje

 

 

 

 

 

Frå 1. oktober gjeld nyinnmelding i Mållaget både for inneverande år og neste år. Eit år og tre månader til prisen av eitt: 200 kroner. Dei som melder seg inn, kan vinne fine vinstar!


Les meir
 
Kvinnestyre i Åseral

Åseral er éin av to nynorskkommunar i Vest-Agder. I fleire år har det ikkje vore noko mållag i Åseral, men denne hausten vart laget skipa opp att. 


Les meir
Ny mållagsaktivitet i Sirdal

Sirdal Mållag er skipa opp att. I spissen for laget står ein ung leiarduo. Kristina Smedegård er ny leiar og Gunn Iren Josdal er ny nestleiar i laget. 


Les meir
 
Nordisk råds litteraturpris til Jon Fosse

Jon Fosse er tildelt Nordisk råds litteraturpris! Me ynskjer til lukke! 


Les meir
Kommunal nynorsk er viktig for framtida

Språket er viktig for kultur, identitet og god kommunikasjon. I Sogn og Fjordane har alle kommunar nynorsk som tenestemål, men gjennomføringa på alle nivå i kommunane er ikkje alltid like god, skriv Sogn og Fjordane Mållag i eit debattinnlegg. 


Les meir
 
Landsmøte til Bergen!

I år er det ikkje landsmøte i Noregs Mållag, men neste år blir det landsmøte i Bergen. 


Les meir
Nynorsk i Donald? Ja takk

Denne veka er det nynorsk i snakkeboblene i Donald Duck & Co. Sei ja til nynorsk i Donald, du òg! 


Les meir
 
Kven, kva og korleis i Noregs Mållag

Kven, kva og korleis i Noregs Mållag er eit nytt hefte som er laga spesielt for tillitsvalde i Noregs Mållag.


Les meir
 
 
Bookmark and Share
KRAMBUA
Gå til krambua
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2016
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no