Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 24. APRIL 2014 Information in english


Nyhende Nynorsk Grunnlov Mållaget meiner Landsmøte 2014 Sidemål Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Barnehagekampanjen Norsk Tidend Målprisar Nynorskstafetten Krambua Peikarar Klageportalen Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa Nyhende frå Noregs Mållag i RSS 2.0-format

Grunnlova på nynorsk


Noregs Mållag krev at Grunnlova kjem på nynorsk. Dette vil vera eit symboltungt vedtak om at me har to jamstelte norske språk, og eit godt føredøme i det fleirspråklege Noreg.


Les meir
Nyhende frå framtida.no:
Kalender
29.04.2014: Kongsgård Elevmållag og SmiS Nynorskkurs med Kristin Fridtun
29.04.2014: Kongsgård Elevmållag og SmiS Nynorskkveld med Kristin Fridtun
14.05.2014: Norsk Tidend Stoffrist for Norsk Tidend
24.05.2014: Noregs Mållag Styremøte
26.06.2014: Nynorsk kultursentrum Dei nynorske festspela
04.09.2014: Olav H. Hauge-senteret Opning av Olav H. Hauge-senteret
Nynorskstipend til Sergej Alexander Munkvold

I helga fekk Sergej Alexander Munkvold arbeidsstipend for å digitalisere Norsk-Engelsk ordbok, Tysk-Norsk ordbok og Norsk-Fransk ordbok og gjere desse ordbøkene tilgjengelege på nettet. 


Les meir
Odda-modellen må verta allmenn

- Me vil ha full språkdeling ut ungdomskulen i målblanda skulekrinsar, seier Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag og Knut O. Dale, leiar i Odda Mållag.


Les meir
 
Må sikre god opplæring til nynorskelevane

– I dag er det slik at nynorskelevane berre har rett til å få opplæring på opplæringsmålet sitt halve delen av den 13-årige skulegangen,  seier Marit Aakre Tennø, attvald som leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
Vedtekne fråsegner

Landsmøtet vedtok fem fråsegner. Desse kan du lese her. 


Les meir
 
Hans Olav Tungesvik er ny heidersmedlem

Hans Olav Tungesvik er utnemnd til ny heidersmedlem i Noregs Mållag under festmiddagen på landsmøtet.


Les meir
May Grethe Lerum har fått nynorskstipend

May Grethe Lerum har fått nynorsk stipend på 50 000 kroner for å lage kvizzleik til telefon og nettbrett. 


Les meir
 
Norsk språkpolitikk i opplæringa

Professor Trond Trosterud og høgskulelektor Eli Bjørhusdal var invitert til landsmøtet for å halde innleiingar om norsk språkpolitikk og gje ein språkpolitisk analyse. 


Les meir
Målprisen 2014 til NRK Super

Noregs Mållag har gjeve Målprisen 2014 til NRK Super. Hildrid Gulliksen, programredaktør i NRK Super, tok imot prisen på vegne av NRK Super.


Les meir
 
Målblome til Martin Kolberg

Martin Kolberg tok landsmøtet i Noregs Mållag med storm då han fredag fekk målblome for sitt arbeid med å få Grunnlova på nynorsk. 


Les meir
Nynorsk barnelitteraturpris til Erna Osland

Vinnaren av Nynorsk barnelitteraturpris 2013 er Erna Osland med boka Nasevis.


Les meir
 
Landsmøtetale av Marit Aakre Tennø

I dag heldt leiar i Noregs Mållag, Marit Aakre Tennø, si fyrste landsmøtetale. 


Les meir
Nynorsk litteraturpris til Sigrun Slapgard


– Eg må vere endå meir dristig, tenkjer eg. Og den gjeve prisvinnarlista inspirerer, seier Sigrun Slapgard. 


Les meir
 
Landsmøtet byrjar i dag

I dag, klokka 11, opnar landsmøtet til Noregs Mållag på Quality Airport Hotel Gardermoen. 


Les meir
Årsmøtetid

Ola Mestad kasta glans over årsmøte til Bærum Mållag.


Les meir
 
Odda-modellen under press

Elevane på ungdomsskulen i Odda går i språkdelte klassar. Ordninga er unik, men er no truga. Kommunen vil spare pengar.
– Det er oppsiktsvekkjande at dette kjem opp akkurat no, seier Terje Kollbotn, kommunestyrerepresentant for Raudt og aktiv i Odda Mållag. 


Les meir
Snart byrjar det

I år er det 200 år sidan Noreg fekk ei eiga grunnlov. Dette vil sjølvsagt bli markert på landsmøtet i Noregs Mållag, i tillegg vert det vedtak av nytt fireårig arbeidsprogram.


Les meir
 
Ny forsking på språkskifte

Utdanningsdirektoratet har sett i gang eit forskingsprosjekt om nynorsk i lærarutdanningane og kvifor elevar med nynorsk hovudmål skiftar til bokmål.
– Vi har byrja arbeidet og skal vere ferdige til sommaren, fortel Pia Dybvik Staalesen, forskar i Proba samfunnsanalyse, til Norsk Tidend.


Les meir
Kommunesamanslåing på tvers av språk

– Det er gledeleg at ekspertutvalet som skal sjå på kommunestruktur, no slår fast at språkpolitiske omsyn er relevante i spørsmålet om kommunesamanslåing, seier Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
 
Baker Hansen til landsmøtefesten

Denne veka presenterer Baker Hansen singelen "Sea Du Drog". Det høver difor ekstra godt at dei kjem til landsmøtefesten til Noregs Mållag på laurdag. 


Les meir
Grunnlova på nynorsk

Nynorsk forum er eit samarbeidsorgan for nynorske institusjonar, organisasjonar og verksemder. Nynorsk Forum har sendt brev til Stortinget og oppmodar Stortinget om å vedta Grunnlova på nynorsk og bokmål. 


Les meir
 
Teaterstykke stoppa

Rektorar over heile fylket avlyste Hordaland teater si framsyning "I Guds namn" etter at biskop Halvor Haugland meinte at det var irrelevant, skriv Norsk Tidend 2 / 2014. 


Les meir
Kven skriv verdas beste nynorske blogg?

Framtida.no, Noregs Mållag og Norsk Målungdom skal kåra årets nynorske blogg. Vinnaren får 10.000 kroner.


Les meir
 
Martin Kolberg til landsmøtet i Mållaget

Leiar i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Kolberg, kjem til landsmøtet i Noregs Mållag fredag 4. april for å snakke om Grunnlova på nynorsk. 


Les meir
Marit Aakre Tennø tek attval i Mållaget

Valnemnda innstiller på attval for leiar i Noregs Mållag, Marit Aakre Tennø (37) frå Luster i Sogn og Fjordane, og nestleiar Sigbjørn Hjelmbrekke (34) frå Bø i Telemark. 


Les meir
 
Ny leiar i Norsk Målungdom

Karl Peder Mork vart valdt til ny leiar i Norsk Målungdom.


Les meir
Solid medlemstal i Mållaget

Noregs Mållag har 12 164 betalande medlemer i 2013. Jamfør rekordåret i 2012 er det ein svak tilbakegang. Det året vart det verva og mobilisert over 2000 nye medlemer til Mållaget. 


Les meir
 
Optimisme i Sunnmøre Mållag

– Fleire av lokallaga i Sunnmøre Mållag arbeider godt. Det kan me trygt slå fast, seier Terje Kjøde, som går på eit nytt år som leiar etter fylkesårsmøtet i helga. 


Les meir
Målblome til Stranda skisenter

Stranda skisenter gjekk frå bokmål til nynorsk då dei fekk privat eigar. I helga fekk dei målblome frå Sunnmøre Mållag. 


Les meir
 
Ny tilsett

Erik Grov er ny organisasjonskonsulent i Noregs Mållag, han kjem frå Jostedalen i Sogn, og er 27 år gamal. 


Les meir
Landsmøte i Noregs Mållag

Les meir om sakene og programmet på landsmøtet. 


Les meir
 
LNK frå papir til nett

– Vi har trappa opp informasjonsarbeidet vårt, seier Vidar Høviskeland, dagleg leiar i LNK. I mars lanserer dei eit nytt nyhendebrev.  


Les meir
Tilrår ein samla ordbokpolitikk

Å opprette eit forskings- og dokumentasjonssenter er den beste løysinga for å forvalte samlingane med tekst og tale frå dei språka Noreg har ansvar for, er eitt av råda frå Språkrådet til Kulturdepartementet. 


Les meir
 
Målpris til Fjuken

Austmannalaget var samla til fylkesårsmøte på Hundorp denne helga. Då fekk avisa Fjuken Målprisen 2013 frå Austmannalaget. 


Les meir
Medlemsrekord i Austmannalaget

Helen Johannessen og Austmannalaget har siste åra hatt medlemsvekst og kan glede seg over medlemsrekord. 


Les meir
 
Målpris til Jenny Klinge

Stortingsrepresentant Jenny Klinge får målprisen frå Nordmøre Mållag. 


Les meir
Målpris til advokat Steinulf Tungesvik

På årsmøtet i Juristmållaget i Bergen fekk advokat Steinulf Tungesvik, Bergen, årets målpris. Han har over lang vore ein profilert talsmann for nynorsken, både som statssekretær og som leiar i Noregs Mållag og Juristmållaget.


Les meir
 
Framgang for baskisk

– På tjuge år har talet på baskisktalande auka med 175.000 personar. Ein stor styrke for baskisk språk, seier Pello Salaburu ved Euskal Herriko Unibertsitateko/Universitetet i Baskerland i Bilbao.


Les meir
Eittspråkleg jubileum?

– Det er underleg at grunnlovsjubileet på sine eigne nettsider vel å framstille Noreg som nærast eittspråkleg, seier Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag.


Les meir
 
Norsk Barneblad-kampanje med suksess

– Til no har vi har fått over 600 fleire born som les Norsk Barneblad, fortel Nana Rise-Lynum, redaktør i Norsk Barneblad. Ho er godt nøgd med innsatsen frå lokallag i Mållaget. 


Les meir
Nytt Norsk Tidend

Eit nytt Norsk Tidend er nett sendt ut til medlemane i Mållaget. Du kan blad deg gjennom Norsk Tidend her. 


Les meir
 
God norskopplæring tar tid

KS og lærarorganisasjonane forhandlar no om arbeidstidsordninga for lærarane. Noregs Mållag er oppteke av god norskopplæring i skulen, og meiner at god tid til førebuing, etterarbeid og retting er ein føresetnad for dette. 


Les meir
Årsmeldingsskjema

Nytt år og nye planar. Men fyrst er det tid for å årsmøte og utfylling av årsmeldingsskjemaa for fylkesmållag, yrkesmållag og lokallag.


Les meir
 
Det fleirspråklege Noreg treng ei Mållov

– Språkrådet har vurdert mållova og har konkludert med at Hordaland politidistrikt skal twitra på nynorsk. Det nye er at mållova òg skal gjelda på Twitter, skriv Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
Verving av nye medlemer

Noregs Mållag har fått fleire tusen nye medlemer siste åra. 


Les meir
 
Hallingdølen er beste lokalavis i Europa

Nynorskavisa Hallingdølen i Hallingdal er kåra til beste lokalavis i Europa. 


Les meir
Mållaget er uroa for språket

Noregs Mållag registrerer at den nye regjeringa vil gjera kulturen meir uavhengig av staten og kuttar i gode kulturføremål, som Norsk kulturfond og reduksjon av produksjonstilskotet til avisene med heile 50 millioner kroner.


Les meir
 
Bookmark and Share
KRAMBUA
Gå til krambua
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2014
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no