Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 22. APRIL 2018 Information in english


Nyhende Oppdater Meld deg inn! Landsmøtet i Vinje Mållaget meiner Nye læreplanar NyNorsk Språkdelt ungdomskule Kommunereforma Sidemål Nynorsk verksemd Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Målprisar Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Olaf Almenningen er ny heidersmedlem


Styret i Noregs Mållag har utnemnt Olaf Almenningen som heidersmedlem i Noregs Mållag.  


Les meir
Nyhende frå framtida.no:
Kalender
23.04.2018: Gloppen Mållag Årsmøte
23.04.2018: Gloppen Mållag Forfattarkveld med Arnfinn Kolerud
27.04.2018: Hamar dialekt- og mållag mf Nynorsk i skolane og i lærarutdanninga
17.05.2018: Hadeland dialekt- og mållag 17. mai-markering: Minnestund 200 år etter A.O. Vinje sin fødsel
17.05.2018: Mållaget Dag 17.-mai-markering i Skien
25.05.2018: Noregs Mållag Styremøte i Noregs Mållag
Nynorsk litteraturpris til Olaug Nilssen

Olaug Nilssen er tildelt Nynorsk litteraturpris 2017 for boka «Tung tids tale».


Les meir
Målprisen 2018

Årets vinnar av Målprisen 2018 er Magni Øvrebotten.


Les meir
 
Tale til Oddny Miljeteig

Oddny Miljeteig er utnemnd til ny heidersmedlem i Noregs Mållag. 


Les meir
Oppdater!

Læremiddel på hovudmål er ein rett. Nynorskelevane ser mindre av språket sitt rundt seg enn bokmålselevane gjer.


Les meir
 
Ungdomens tale

Fredrik Hope, leiar i Norsk Målungdom, heldt Ungdomens tale på landsmøtet. 


Les meir
Innleiing om nytt arbeidsprogram

Jens Kihl, nestleiar i Noregs Mållag, innleia om framlegg til nytt arbeidsprogram. 


Les meir
 
Vil ordne opp i den digitale læremiddelsituasjonen

– Det er ikkje greitt at ein ikkje fylgjer lova. Ho er heilt tydeleg og gjeld både digitale og analoge læremiddel. Dette skal me få til, seier Jan Tore Sanner, kunnskaps- og integreringsminister, til landsmøtet i Noregs Mållag. 


Les meir
Årsmelding frå Mållaget

Styremedlem Peder Lofnes Hauge la fram årsmelding 2016-18 frå styret. 


Les meir
 
Leiartale av Magne Aasbrenn

Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag, har helde si fyrste leiartale for landsmøtet. 


Les meir
Målblome til Bø blad

Bø blad i Telemark er tildelt Målblome frå Noregs Mållag. 


Les meir
 
Mållaget til Vinje!

På fredag morgon byrjar det 100. landsmøtet i Noregs Mållag i Vinje. 


Les meir
Nynorsk barnelitteraturpris til Maria Parr

Maria Parr får Nynorsk barnelitteraturpris for boka «Keeperen og havet»


Les meir
 
200-årsdag for Aasmund Olavsson Vinje

I dag 6. april er det 200 år sidan Aasmund Olavsson Vinje blei fødd. Han grunnla den nynorske journalistikken og synte at landsmålet kunne brukast i alle sjangrar. 


Les meir
Nynorsk i skolane og i lærarutdanninga

Fredag 27. april er det igjen klart for det femte nynorskseminaret på Hamar.


Les meir
 
Guro Kvalsnes held fram som styreleiar

Eit samla årsmøte stilte seg i går bak Guro Kvalnes som styreleiar for Krinkastingsringen.


Les meir
Attval for Fredrik Hope

Norsk Målungdom hadde landsmøte i Drammen i helga. Fredrik Hope, leiar i Norsk Målungdom, vart vald for eit nytt år. 


Les meir
 
Høyringssvar frå Noregs Mållag om kjerneelement i norskfaget

Kjerneelementa skal danne grunnlaget for utviklinga av sjølve læreplanane. Noregs Mållag har levert høyringssvar til den tredje innspelsrunda om kjerneelement frå Utdanningsdirektoratet. 


Les meir
Sylfest kjem til Elverum

Elverum dialekt- og mållag og Austmannalaget inviterer til ope møte med Sylfest Lomheim på Elverum torsdag 22. mars. 


Les meir
 
Landsmøte i 2018

Aasmund Olavsson Vinje vart fødd i 1818. Noregs Mållag feirar med å skipe til landsmøte nummer hundre i Vinje. No er landsmøteprogrammet klart. 


Les meir
Magne Aasbrenn tek attval

Valnemnda i Noregs Mållag har no levert si innstilling til nytt styre i Noregs Mållag. Magne Aasbrenn har takka ja til to nye år som leiar. Nestleiar Jens Kihl har også takka ja til attval.


Les meir
 
Austmannaprisen til Jens Haugan

Den årlege Austmannaprisen frå Austmannalaget vart i år tildelt Jens Haugan. 


Les meir
Kunnskapsminister Jan Tore Sanner held hovudtala på landsmøtet

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner har takka ja til å halde hovudtala på landsmøtet i Noregs Mållag.


Les meir
 
Målpris til Mannsåker

Odda Mållag har heidra Helga Mannsåker med Målprisen 2017.


Les meir
Framifrå vervetal!

Noregs Mållag aukar over heile landet, men nokre lag har auka meir enn andre. Fire lag vinn fine vervepremiar!


Les meir
 
Nynorskopplæring for vaksne innvandrarar i Vinje

Noregs Mållag gratulerer Vinje kommune som den 53. kommunen i Noreg som vil tilby norskopplæring på nynorsk for vaksne innvandrarar.


Les meir
Samisk nasjonaldag!

Læhkoeh biejjine – Vuorbbe biejvijn – Lihkku beivviin – Til lukke med dagen!


Les meir
 
Noregs Mållag 112 år!

I dag er det 112 år sidan Noregs Mållag blei skipa. 112 år i nynorsken og nynorskbrukarane si teneste.


Les meir
– Stortinget bør snarast vedta dei nye fylkesnamna

Styret i Noregs Mållag meiner at det hastar å rydde opp i dette før «bordet fangar» på tvers av faglege vurderingar.


Les meir
 
Akademiet lanserte ordboka

Denne veka vart den nye digitale ordboka for bokmål og riksmål lansert i Oslo.
 


Les meir
Gjeremålsliste for regjeringa

- Regjeringsplattforma legg klare punkt til gjeremålslista hos både kulturministeren, kunnskapsministeren, forskingsministeren og kommunalministeren, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag.


Les meir
 
13 240 medlemer!

Vervemålet i fjor var 13 000 medlemer. No jublar styret for heile 13 240 betalande medlemer i Noregs Mållag! 


Les meir
Nynorskbyen Bergen syner veg

No legg byrådet i Bergen fram ein plan for nynorskbruken i byen.


Les meir
 
Tre ynske for god nynorskpolitikk

Noregs Mållag har sendt brev til partia som no sit i regjeringsforhandlingar med tre ynske for god nynorskpolitikk i ei ny regjering. 


Les meir
Eit sterkare Noregs Mållag aukar ambisjonsnivået

I dag legg arbeidsprogramnemnda i Noregs Mållag fram fyrste utkast til nytt program for perioden 2018–2022. 


Les meir
 
Høyring om ny lov for Den norske kyrkja og andre trus- og livssynssamfunn

Noregs Mållag har levert høyringssvar som krev at Den norske kyrkja framleis skal følgje mållova. 


Les meir
Ny medlemsrekord i Noregs Mållag

Noregs Mållag er oppe i rekordhøge 13107 medlemer. Dette er nesten 3000 fleire enn for ti år sidan. 


Les meir
 
Nynorsk næringslivspris til Fjord1

Noregs største ferjekonsern Fjord1 er tildelt Nynorsk næringslivspris frå Noregs Mållag.


Les meir
Fleire nynorskelevar i Hordaland

I dag vart det kjent at talet på nynorskelevar går fram i Telemark og Hordaland, medan heile landet samla går det noko tilbake.  


Les meir
 
Landsmøte i Vinje

Aasmund Olavsson Vinje vart fødd i 1818. Noregs Mållag feirar med å skipe til landsmøte i Vinje. Det blir landsmøte nummer hundre.


Les meir
Medlemsrekord i Austmannalaget

Det går mot endå ein ny medlemsrekord i Austmannalaget.


Les meir
 
Ny bok om nynorsk i barnehagen

Nynorsk med dei minste, redigert av Eli Bjørhusdal og Ingvil Brügger Budal vert lansert i Bergen måndag 11. desember.


Les meir
God mottaking for Framtida junior

Rekordstort førsteopplag for verdas første nynorske avis for barn.


Les meir
 
Medlemsrekord i Østfold Mållag

Østfold har ikkje vore kjend som eit typisk nynorskfylke, men når 2017 går mot slutten, kan Østfold Mållag melde om medlemsrekord med 150 betalande medlemmer.


Les meir
Dialektprisen 2017 til programleiarane i P3Morgen

Norsk Målungdom har kåra programleiarane  Ronny Brede Aase, Silje Nordnes og Markus Neby på programmet P3Morgen til vinnarar av Dialektprisen for 2017.


Les meir
 
Telemark må få språk inn i samanslåingsavtalen

– Når Telemark fylkesting behandlar den nye samanslåingsavtalen for Vestfold og Telemark, må dei legge inn eit punkt om språk, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag.


Les meir
Anne Lognvik får pris for god språkføring

Om tretti år kjem folk til å seie «Eg jobba med Anne Lognvik» - og så kjem det til å gå eit sus gjennom rommet, sa Stig Bolme, redaktør i NRK Telemark under dagens prisutdeling.


Les meir
 
Digitalt press på opplæringslova

– I ein meir og meir fragmentert lærebokmarknad er det viktig at ei ny opplæringslov vert oppdatert med dagens digitale røyndom og slår fast at alle små og store digitale læringsressursar som vert brukte i skulen, kjem på både nynorsk og bokmål, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
Sentrumspartia sikrar nynorsk-gjennomslag

Venstre og KrF har fått til ei språkpolitisk satsing for nynorsken i forhandlingane om nytt statsbudsjett med regjeringa.


Les meir
 
Samlaget blir 150 år!

I 2018 fyller Det Norske Samlaget 150 år. No inviterer prosjektleiar Guro Kvalnes og Samlaget lokale mållag i Noregs Mållag til å ta del i jubileet og ein Nynorsk lesefest.


Les meir
Inspirasjonsdag i Vadsø

Varanger Mållag og Noregs Lærarmållag samla om lag 30 norsklærarar frå Finnmark til nynorsk inspirasjonsdag.


Les meir
 
Målprisen 2017 til Gard Steiro

Gard Steiro har fått Målprisen 2017 fordi han som ansvarleg redaktør har opna opp for nynorsk på redaksjonell plass i VG.


Les meir
Endeleg nynorsk på iPhone og iPad

Kirsti Lunde (f.v), Synnøve Marie Sætre og Per Henning Arntsen kan juble for nynorsktastatur til iPhone, iPad og iPod touch.


Les meir
 
Søk om studiestønad

Noregs Mållag er medlem i Studieforbundet kultur og tradisjon. 


Les meir
Vel nynorsk for barnet ditt!

Ti elevar er nok til å få ein eigen nynorskklasse på skulen til barnet ditt. 


Les meir
 
Bokpakketilbod til lokale mållag

Noregs Mållag samarbeider med dei to forlaga Skald og Samlaget om å få dei beste nynorske barnebøkene ut til barnehageborn.


Les meir
Språkkafé som studietiltak

Sunndal Mållag inviterer til Språkkafé for vaksne innvandrarar og gjer det som eit studietiltak.


Les meir
 
Bookmark and Share
KRAMBUA
Gå til krambua
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2018
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no