Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 17. NOVEMBER 2018 Information in english


Nyhende Oppdater! Meld deg inn! Mållaget meiner Nye læreplanar NyNorsk Språkdelt ungdomskule Kommunal nynorsk Sidemål Nynorsk verksemd Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Målprisar Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Julekalenderen i sal!


Kjøp julekalenderen vår! Som også er eit lotteri!


Les meir
Nyhende frå framtida.no:
Kalender
17.11.2018: Fredrikstad Mållag Haustfest i Fredrikstad
20.11.2018: Mållaget Dag Anders Kvåle Rue: «VISUELLE EKKO. Illustreringa av Sagaverket Flatøybok»
21.11.2018: Mållaget Ivar Kleiven Bokkveld i Vågå
22.11.2018: Bærum Mållag og Bærum bibliotek Norsk språk og kultur - liv laga?
30.11.2018: Noregs Mållag Styremøte i Noregs Mållag
25.01.2019: Noregs Mållag Styremøte i Noregs Mållag
Vil ha meir nynorskvennleg politikk

– Med Kristeleg Folkeparti i regjering ser Noregs Mållag fram til ein enda meir nynorskvennleg politikk.  


Les meir
Tid for ti 2019 aukar igjen

Den nynorske leseaksjonen Tid for ti auka frå å sende ut eit opplag på 20 000 til å sende ut 25 000 eksemplar i år.  


Les meir
 
Målbruksplan for Midt-Telemark

I det store og heile er målbruksplanen som er lagd ut for Midt-Telemark kommune god og detaljert, skriv Noregs Mållag i høyringssvar. 


Les meir
Nynorskstafett på Agder

I dag byrja Nynorskstafetten med barnehagebesøk i Vegårshei. 


Les meir
 
Saknar avklaring om språkdelt ungdomsskule

- Mållaget er skuffa over at regjeringa skubbar avklaringa om språkdelt ungdomsskule endå eit år fram, seier leiar i Noregs Mållag, Magne Aasbrenn.


Les meir
Vervedag 1. oktober

Frå 1. oktober gjeld nyinnmeldingar også for 2019. Me planlegg å gjere denne måndagen til den store vervedagen i haust.


Les meir
 
Nynorske digitale læremiddel må sikrast

Retten til nynorske digitale læremiddel må sikrast, meiner Utdanningsforbundet og Noregs Mållag. 


Les meir
Nytt mållag i Moss!

Denne flotte gjengen er det fyrste styret i Moss Mållag.


Les meir
 
Ny i Mållaget

Astrid Marie Grov er tilsett som ny redaktør i Norsk Tidend og kommunikasjonsrådgjevar i Noregs Mållag.

 


Les meir
Nynorsk i Den norske kyrkja

Møte om bruk av nynorsk i Den norske kyrkja. 


Les meir
 
Olga Meyer (1930 – 2018)

Gjennom kjærleik til målet og hug for målreisinga har Olga Meyer brukt livet sitt for nynorsken. 


Les meir
Ny nestleiar!

Peder Lofnes Hauge er vald til ny nestleiar i Noregs Mållag.


Les meir
 
Møte med Trine Skei Grande

Magne Aasbrenn og Gro Morken Endresen frå Noregs Mållag har hatt møte ein interessert kulturminister Trine Skei Grande. 


Les meir
Ingen effekt konkluderer sluttrapporten for karakterforsøket

Sluttrapporten om karakterforsøket konkluderer med at det ikkje har hatt målbar effekt på elevane si læring. Les heile gjennomgangen av sluttrapporten. 


Les meir
 
Kjartan Helleve til Kringkastingsringen

Kjartan Helleve har sagt opp stillinga si i Noregs Mållag. Han skal ta til som dagleg leiar i Kringkastingsringen. 


Les meir
Personvernerklæring for Noregs Mållag

Personvernerklæringa gjer greie for handtering av personopplysningar som Mållaget samlar inn. 


Les meir
 
Historisk oversyn over heidersmedlemer

No kan du sjå lista med tidlegare heidersmedlemer i Noregs Mållag. 


Les meir
Godt vedtak i Gloppen!

Eit samrøystes kommunestyre i Gloppen har vedteke å be Kunnskapsdepartementet sørgje for at digitale læremiddel kjem i både bokmål- og nynorskversjonar. 


Les meir
 
Ny direktør i Nynorsk kultursentrum

Per Magnus Finnanger Sandsmark er ny direktør i Nynorsk kultursentrum.


Les meir
NRK oppfyller ikkje nynorskkrava

– Det er skuffande at NRK har lagt bak seg enda eit år der statskanalen ikkje evnar å oppfylle nynorskkrava, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag.


Les meir
 
Nynorsk til meg, takk!

Nytt supertilbod! Kjøp det nye kruset og frokosttallerken samla til ein felles tilbodspris. 


Les meir
Arbeidsprogram: Nynorsk for alle

No kan du lese det nye Arbeidsprogrammet til Noregs Mållag! 


Les meir
 
Aftenposten opnar for nynorsk

I dag fekk Aftenposten og sjefredaktør Espen Egil Hansen Målblome frå Noregs Mållag.


Les meir
Mediemangfald og NRK

Mållaget har sendt høyringssvar til rapporten om NRKs bidrag til mediemangfaldet frå Medietilsynet.


Les meir
 
Trygge møteplassar i Noregs Mållag

Landsmøtet i Noregs Mållag drøfta og vedtok eit dokument for trygge møteplassar og mot trakassering. Det er fyrste gong Noregs Mållag har gjort slikt vedtak. 


Les meir
Nesten ein halv million vil ha skattemeldinga på nynorsk

473.000 nordmenn ligg an til å ville levere skattemeldinga på nynorsk. Det er ny rekord.


Les meir
 
Oppdater!

Læremiddel på hovudmål er ein rett. Nynorskelevane ser mindre av språket sitt rundt seg enn bokmålselevane gjer.


Les meir
Vil ordne opp i den digitale læremiddelsituasjonen

– Det er ikkje greitt at ein ikkje fylgjer lova. Ho er heilt tydeleg og gjeld både digitale og analoge læremiddel. Dette skal me få til, seier Jan Tore Sanner, kunnskaps- og integreringsminister, til landsmøtet i Noregs Mållag. 


Les meir
 
Tre ynske for god nynorskpolitikk

Noregs Mållag har sendt brev til partia som no sit i regjeringsforhandlingar med tre ynske for god nynorskpolitikk i ei ny regjering. 


Les meir
God mottaking for Framtida junior

Rekordstort førsteopplag for verdas første nynorske avis for barn.


Les meir
 
Digitalt press på opplæringslova

– I ein meir og meir fragmentert lærebokmarknad er det viktig at ei ny opplæringslov vert oppdatert med dagens digitale røyndom og slår fast at alle små og store digitale læringsressursar som vert brukte i skulen, kjem på både nynorsk og bokmål, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
Vel nynorsk for barnet ditt!

Ti elevar er nok til å få ein eigen nynorskklasse på skulen til barnet ditt. 


Les meir
 
Bokpakketilbod til lokale mållag

Noregs Mållag samarbeider med dei to forlaga Skald og Samlaget om å få dei beste nynorske barnebøkene ut til barnehageborn.


Les meir
Språkkafé som studietiltak

Sunndal Mållag inviterer til Språkkafé for vaksne innvandrarar og gjer det som eit studietiltak.


Les meir
 
Bookmark and Share
KRAMBUA
Gå til krambua
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2018
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no