Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 28. APRIL 2015 Information in english


Meld deg inn! Nyhende Nynorsk verksemd Mållaget meiner Odda-modellen Kommunereforma Sidemål Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Målprisar Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa Nyhende frå Noregs Mållag i RSS 2.0-format

Nynorsk barnelitteraturpris til Lars Mæhle


Lars Mæhle har fått Nynorsk barnelitteraturpris 2014 for boka Landet under isen. Dødeboka. 


Les meir
Nyhende frå framtida.no:
Kalender
08.05.2015: Noregs Mållag Styremøte
09.05.2015: Mållaga på Agder Fylkesårsmøte i Vest-Agder Mållag og Aust-Agder Mållag
17.05.2015: Stavanger Mållag 17. mai-feiring i Stavanger
17.05.2015: Mållaget Dag 17. mai-feiring i Skien
18.05.2015: Norsk Tidend Stoffrist for Norsk Tidend
07.07.2015: Norsk Målungdom Sumarleir i Norsk Målungdom
Utlysing av organisasjonsmidlar

Noregs Mållag har sett av 200 000 kroner til lokale organisasjonstiltak. Alle lokallag og fylkeslag kan søkje. Søknadsfrist for tildeling på styremøtet i mai, er i løpet av onsdag 29. april 2015. 


Les meir
Landsmøte til Bergen!

I år er det ikkje landsmøte i Noregs Mållag, men neste år blir det landsmøte i Bergen. 


Les meir
 
Regjeringa vil endre stadnamnlova

Kulturminister Thorhild Widvey gjer framlegg om å endre stadnamnlova slik at grunneigar får rett til å fastsetje skrivemåte på eigen eigedom. 


Les meir
Tap i Hol

Tysdag 14. april var det skulemålsrøysting i Hol kommune. Det vart eit klart fleirtal for bokmål. 


Les meir
 
Folkerøysting i Hol

Tysdag 14. april er det folkerøysting om skulemål i Hol. Musikar Daniel Kvammen trur nynorsk i skulen er ein god måte å bevare dialekten på.


Les meir
Sidemålsundervisning for alle!

Tromsø Mållag og Åsne Ø. Høgetveit ynskjer betre sidemålsundervisninga, ikkje å gjere den valfri, slik fleirtalet i kommunestyret i Tromsø har vedteke å søkje om. 


Les meir
 
Fjellvettreglane på postkort

No har dei nynorske Fjellvettreglane kome i postkortversjon. Melder du deg inn i Noregs Mållag får du både fjellvettreglane og skistroppar med i velkomstpakka!


Les meir
Fjellvettreglane på nynorsk!

Ei veke før påskeferien kan DNT for fyrste gong presentera Fjellvettreglane på nynorsk. 


Les meir
 
Ny leiar i Norsk Målungdom!

På Norsk Målungdom sitt landsmøte i Oslo i helga, vart Synnøve Marie Sætre (24) frå Ørsta valt til leiar. 


Les meir
Ordførarar krev meir nynorsk på regjeringa.no

Nynorskordførarar krev at regjeringa ordnar opp og gjer nynorsken meir synleg på nettsidene til regjeringa.


Les meir
 
Ein moderne språkpolitikk

I desember lanserte regjeringa nye nettsider. Brått heitte den utøvande makta i Noreg berre Regjeringen, og nettsida berre regjeringen.no. 


Les meir
Østfoldmålprisen til Margit Harsson og Tom Schmidt

Østfoldmålprisen vart i år tildelt namnegranskarane Margit Harsson og Tom Schmidt for bokserien «Bustadnavn i Østfold». 


Les meir
 
Nynorsk litteraturpris til Lars Petter Sveen

– Eg er veldig glad for at eg har fått prisen, seier Lars Petter Sveen. 


Les meir
Sylfest 70 år!

I dag er Sylfest Lomheim 70 år. Me ynskjer til lukke med dagen!


Les meir
 
Målpris til Marthas på Sotra

– Marthas Delikatesser AS nyttar nynorsk i ein bransje der bokmål har sterk dominans, seier Astrid Olsen, leiar av Hordaland Mållag. 


Les meir
Trøndersk målpris til Eli Aune

På fylkesårsmøtet i Trønderlaget fekk Eli Aune tildelt Trøndersk målpris 2015. 


Les meir
 
Målpris til røysta frå Valdres

Valdres Mållag har gjeve Målprisen til Sigrid Havig Berge. Ho er journalist i Valdres for NRK Hedmark og Oppland og brukar godt valdresmål. 


Les meir
Hallingane vil lese nynorsk!

Berre sju prosent av lesarane vil ha bokmål i avisa Hallingdølen, og 54% vil ha nynorsk, syner ei ny undersøking. 


Les meir
 
Ny økonomikonsulent

Per Henning Arntsen er tilsett som ny økonomikonsulent i halv stilling. 


Les meir
Utetid er verdas beste nynorske blogg

Bloggen Utetid av Ingebjørg Nondal frå Odda er kåra til verdas beste nynorske blogg. Til lukke! 


Les meir
 
Konferanse i Bergen

– Alle er velkomne til Bergen. Både frå Oslo og frå alle kantar av landet, seier Nils Mæhle, leiar i Bergen Mållag, og ein som skipar Bergenskonferansen i april. 


Les meir
Vil ha nødvendige tiltak

Birgitte Jordahl, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, har merka seg dei store variasjonane i nynorskopplæringa i lærarutdanningane.


Les meir
 
Lihkku beivviin! Læhkoe biejjine! Vuorbbe biejvijn!

Noregs Mållag ynskjer det samiske folket til lukke med nasjonaldagen. 


Les meir
Ny spelefilm på nynorsk

I dag er det premiere på den animerte spelefilmen Reisa til Fjørkongens rike. 


Les meir
 
Stør oppgradering av kvensk språk

Noregs Mållag stør ei oppgradering av kvensk språk frå nivå to til nivå tre i den Europeiske Minoritetsspråkspakta. 


Les meir
Bergenskonferansen

Til Bergenskonferansen kjem mellom andre Oddny Miljeteig, Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, Hege Myklebust, Marit Aakre Tennø, Kjersti Toppe, Terje Breivik og Frode Grytten. 


Les meir
 
Nynorsk i Donald? Ja takk

Denne veka er det nynorsk i snakkeboblene i Donald Duck & Co. Sei ja til nynorsk i Donald, du òg! 


Les meir
Seier nei til endring i privatskulelova

Kunnskapsdepartementet vil endra dagens privatskulelov og innføra ei elevtalsgrense på 30 elevar. Om skulen får mindre enn 30 elevar tre år på rad, må privatskulen leggja ned drifta. I dag er grensa 15 elevar. Noregs Mållag vil rå frå ei slik endring.


Les meir
 
«Vaffelhjarte» til alle

Den kulturelle skulesekken (DKS) sender i samarbeid med Sogn og Fjordane teater teaterstykket «Vaffelhjarte» ut på turné for alle elevar i barneskulen i fylket. Dette er ei storsatsing. 


Les meir
Bø kommune og LNK

Bø kommune bør melde seg inn att i LNK skriv Sigbjørn Hjelmbrekke, leiar i Telemark Mållag og nestleiar i Noregs Mållag, i eit innlegg i Bø Blad. 


Les meir
 
Kven, kva og korleis i Noregs Mållag

Kven, kva og korleis i Noregs Mållag er eit nytt hefte som er laga spesielt for tillitsvalde i Noregs Mållag.


Les meir
Nasjonalt vårseminar i Fredrikstad

Det er både viktig, nyttig og kjekt å møtast. Våren 2015 vert det ikkje landsmøte, derimot inviterer vi til nasjonalt vårseminar i Fredrikstad. 


Les meir
 
Årsmeldingsskjema

Nytt år og nye planar. Men fyrst er det tid for å årsmøte og utfylling av årsmeldingsskjema for lokale mållag.


Les meir
Med Noreg på brystet

Norges Fotballforbund har i dag lansert eit nytt emblem til fotballdraktane. Noregs Mållag etterlyster nynorskutgåva av det nye landslagsemblemet. 


Les meir
 
Nynorsksiger i Kvinesdal

Borna på Kvinlog skule skal framleis ha nynorsk som opplæringsspråk. I går vart det solid fleirtal for nynorsk i skulemålsrøystinga. Heile 67,8% for nynorsk og 32,2% for bokmål. 


Les meir
Gledeleg nytt for LNK

I dag fortel Helge André Njåstad (FrP), leiar i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, at LNK (Landssamanslutninga for nynorskkommunar) er inne att på statsbudsjettet, etter at LNK vart stroken frå kulturbudsjettet tidlegare i haust.


Les meir
 
Nynorsk næringslivspris til Kleven

– Vi er båtbyggjarar i ein internasjonal marknad der det meste er på engelsk, men vi har valt å bruke både engelsk og norsk. Og for oss er norsk sjølvsagt nynorsk, smiler Ellen C. Kvalsund, kommunikasjonssjef i Kleven Maritime, då ho takka for prisen. 


Les meir
Kommunereforma må ikkje bli ei bokmålsreform

Førre runde med kommunesamanslåing var med på å svekkja nynorsken si stilling i Kommune-Noreg. Ein ny rapport utgjeven av Noregs Mållag syner at det same kan skje på nytt.


Les meir
 
- Sjå til Odda

 

 

 

Kunnskapsministeren bør læra av Odda-modellen, skriv leiar i Noregs Mållag, Marit Aakre Tennø, i ei ytring i Bergens Tidende.


Les meir
Vervepremie til deg som vervar!

Både me og lokallaga tykkjer det er heilt topp å få nye medlemer i Mållaget. Me kan love vekk fin vervepremie til deg som vervar tre nye medlemer. 


Les meir
 
Bookmark and Share
KRAMBUA
Gå til krambua
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2015
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no