Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 18. FEBRUAR 2020 Information in english


Nyhende Mållaget meiner Landsmøte 2020 Nytt prinsipprogram Oppdater! NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Til lukke med dagen! Saemiej åålmegebiejjie!


Noregs Mållag ynskjer Sametinget og det samiske folket til lukke på nasjonaldagen 6. februar.


Les meir
Nyhende frå framtida.no:
Kalender
Mållag i den nynorske randsona på Vestlandet

Skulemålsnemnda i Hordaland Mållag inviterer til seminar om randsoneutfordringa for nynorsken. 


Les meir
Peder Lofnes Hauge er innstilt som ny leiar i Noregs Mållag

– Nordmenn møter for mykje bokmål i kvardagen, seier Peder Lofnes Hauge (31).


Les meir
 
Nytt prinsipprogram

Landsmøtet i april 2020 skal vedta nytt prinsipprogram. Bli med i ordskiftet!


Les meir
Ny mønsterlov

No er mønsterlov for lokallag i Noregs Mållag er oppdatert!


Les meir
 
Høgste medlemstal på 30 år!

Noregs Mållag har over 13 500 medlemer!


Les meir
Nynorsk næringslivspris 2019 til Grindal Ysteri

Nynorsk næringslivspris 2019 er tildelt Grindal Ysteri i Rennebu i Trøndelag.


Les meir
 
Ny opplæringslov

Opplæringslovutvalet har levert sin NOU til statråd Jan Tore Sanner.


Les meir
Nye lag i Ytre Nordfjord og Sauda

Siste vekene har både Ytre Nordfjord Mållag i Sogn og Fjordane og Sauda Mållag i Rogaland blitt skipa opp att.


Les meir
 
Nynorsk i Bjørnafjorden

Kommunestyret i Bjørnafjorden har vedteke å gå over til nynorsk opplæring for vaksne innvandrarar.  


Les meir
Medlemsveksten held fram

I dag er det 13 220 betalande medlemer i Mållaget. Hittil i år har vi fått 980 nye medlemer! 


Les meir
 
Regjeringa senkar statusen til nynorsk i norskfaget

Regjeringa kjem no, berre månader etter at dei har lansert ei offensiv språklov, med ein læreplan som klart bryt med sine eigne intensjonar i språkpolitikken, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
– Ei offensiv, men ufullstendig språklov

Mållaget meiner det framleis må vere krav til statstilsette å meistre både bokmål og nynorsk, i høyringsfråsegna til ny språklov.


Les meir
 
Historisk løft for nynorsk frå byrådet i Bergen

For fyrste gong vil byrådet i ein av dei største byane i Noreg gje eit fast tilbod med nynorsk parallellklasse på ein sentrumsskule. 


Les meir
Nynorskstafetten 2019

I løpet av 15 dagar besøkjer nynorskstafett-bilen 15 kommunar. Det blir mange korte og lange møte, og mykje prat om nynorsken.


Les meir
 
God støtte til nynorsktiltak

Regjeringa har sett av 4,2 millionar kroner ekstra til nynorsktiltak i statsbudsjettet.


Les meir
Kvifor nynorsk?

Kvifor er nynorsk viktig no, og kvifor har det vore viktig før, er emne for innleiinga til Kristin Fridtun på dagsseminaret i Oslo og Trondheim. 


Les meir
 
Viktig melding: Lytt på podkast!

Noregs Mållag lanserer podkast om prinsipprogrammet med Magnus Bernhardsen og Marit Aakre Tennø.


Les meir
2-1 til nynorsken

I skulekrinsane til Oltedal skole i Gjesdal og Ålvundfjord skule i Sunndal vart det fleirtal for nynorsk, og ved Løkja skole i Sunndal vart det fleirtal for bokmål. 


Les meir
 
Barnelitteraturpris til Kari Stai!

Kari Stai fekk pris for boka Jakob og Neikob og Alle Andre. På laurdag var det kakefest på Inderøya med 70 store og små. 


Les meir
Ny språklov på høyring


Regjeringa har lagt fram eit framlegg til ny språklov. No er den nye lova lagt ut på høyring. 


Les meir
 
Ei lovande språklov for nynorsken

– Dette lovar godt, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag.


Les meir
Distriktskontora i NRK er viktige for språkmangfaldet

Færre distriktskontor i NRK kan bli dramatisk for nynorsken.


Les meir
 
Bokpakketilbod!

Er du på jakt etter gode bokpakketilbod på nynorske barnebøkene til barnehagar eller skular? Les denne saka! 


Les meir
Ny læreplan kan auke språkskiftet

Noregs Mållag trur effekten av framlegget til ny læreplan i norsk vil vere auka språkskifte frå nynorsk til bokmål i den vidaregåande skulen.


Les meir
 
Ta dei nynorske digitale læremidla i bruk!

– Kva for nokre digitale læremiddel og læringsressursar på skule-ipadane finst berre på bokmål eller engelsk i dag, og kva for nokre finst i nynorskutgåve, spør Gudrun Kløve Juuhl, nestleiar i Volda Mållag, i eit lesarinnlegg vedteke av årsmøtet i Volda Mållag. 


Les meir
Personvernerklæring for Noregs Mållag

Personvernerklæringa gjer greie for handtering av personopplysningar som Mållaget samlar inn. 


Les meir
 
Trygge møteplassar i Noregs Mållag

Landsmøtet i Noregs Mållag drøfta og vedtok eit dokument for trygge møteplassar og mot trakassering. Det er fyrste gong Noregs Mållag har gjort slikt vedtak. 


Les meir
Oppdater!

Læremiddel på hovudmål er ein rett. Nynorskelevane ser mindre av språket sitt rundt seg enn bokmålselevane gjer.


Les meir
 
Bookmark and Share
KRAMBUA
Gå til krambua
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2020
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no