Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 6. MAI 2016 Information in english


Nyhende Meld deg inn! Mållaget meiner Landsmøte 2016 NyNorsk Språkdelt ungdomskule Kommunereforma Sidemål Nynorsk verksemd Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Målprisar Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Stå på (konsesjons)krava!


- TV2 har vore eit godt føredøme når det gjeld bruk av nynorsk og dialekt i eteren. Regjeringa burde vere stolte. I staden seier kulturministeren at dette ikkje er viktig, seier Magne Aasbrenn. 


Les meir
Nyhende frå framtida.no:
Kalender
17.05.2016: Asker Mållag 17. mai-feiring i Asker
22.05.2016: Mållaget i Kristiansand Nynorsk gudteneste i Domkyrkja i Kristiansand
Leiartale til landsmøtet

Marit Aakre Tennø heldt leiartale til det 99. landsmøtet i Noregs Mållag fredag 15. april 2016. 


Les meir
Nynorsk i offentlege anbod

Private verksemder har ikkje plikt til å føre ei språklinje eller ein språkpolitikk. Landsmøtet i Noregs Mållag oppmodar nynorskkommunar til å krevje at dei som leverer anbod og tenester, brukar nynorsk.


Les meir
 
Høyring på Stortinget

Denne veka var det høyring på Stortinget om stortingsmelding Tid for lek og læring. Noregs Mållag vil ha meir nynorsk i barnehagane. 


Les meir
Gjennom ord blir verda stor

Hanne Skartveit, politisk redaktør i VG, har ikkje skjønt stort av det Mållaget ynskjer å få inn i den nye rammeplanen for barnehagane.


Les meir
 
Målpris til Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Juristmållaget har gitt Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen Målprisen 2015.


Les meir
Nynorsk må inn i rammeplanen for barnehagane

– Barnehagane er ein særs viktig arena for språklæring. Eit mål med opplæringa er å gjera borna klare til skulestart, seier Magne Aasbrenn, nyvald leiar i Noregs Mållag.


Les meir
 
Samisk og kvensk namn

Landsmøte i Noregs Mållag vedtok i helga kva organisasjonen heiter på sørsamisk, lulesamisk, nordsamisk og på kvensk. Gunnhild Skjold, leiar i Stundentmållaget i Tromsø, var veldig glad det vart vedteke. 


Les meir
Magne Aasbrenn er ny leiar i Noregs Mållag

Magne Aasbrenn (60) frå Fredrikstad er vald til ny leiar i Noregs Mållag. Han er dermed den fyrste leiaren i Noregs Mållag frå Østfold. 


Les meir
 
Vedtekne fråsegner landsmøtet 2016

Fråsegner vedtekne av landsmøtet 2016. 


Les meir
Val på sundag!

I morgon er det val til nytt styre i Noregs Mållag. Framlegget er at Magne Aasbrenn vert ny leiar. Les også resten av innstillinga til nytt styre for den nye to-årsperioden. 


Les meir
 
Nynorskstipend til språk-app

Geir Larsen frå Lofthus i Hordaland har fått nynorskstipend på 50 000 kroner frå Noregs Mållag for å utvikle språklæringsappar på nynorsk. 


Les meir
Målblome til Haukeland universitetssjukehus

Haukeland universitetssjukehus har fått Målblomen for 2016 frå Noregs Mållag. Eivind Hansen, administrerande direktør for Helse Bergen HF,  tok imot prisen på landsmøtet til Mållaget.  


Les meir
 
Bergen er ein naturleg nynorskby

Tre «menn med makt» stilte på landsmøte til samtale om nynorskbyen Bergen. 


Les meir
Matbloggar får nynorskstipend

Anita Stokke Blomvik frå Ørsta står bak matbloggen kvardagsmat.no, ein av få matbloggar på nynorsk. I høve landsmøtet til Noregs Mållag har ho fått nynorskstipend på 50 000 kroner. 


Les meir
 
Målpris til Kristin Sørsdal

Kristin Sørsdal har fått Målprisen 2016 for arbeidet med Napoli-kvartetten av Elena Ferrante.


Les meir
Nynorsk og fagrørsla

Are Tomasgard, LO-sekretær, held tale til landsmøtet om nynorsken i LO.


Les meir
 
Nynorsk barnelitteraturpris til Marit Kaldhol

Marit Kaldhol er tildelt Nynorsk barnelitteraturpris 2015 for boka Sweet. 


Les meir
Nynorsk litteraturpris til Eirik Ingebrigtsen

Eirik Ingebrigtsen har fått Nynorsk litteraturpris 2015 for boka Spikrar frå fallande plankar.


Les meir
 
Inntek nynorskbyen Bergen

– Vi gler oss til landsmøtet, seier Synnøve Marie Sætre, leiar i Norsk Målungdom. For første gong på 16 år er Noregs Mållag tilbake i Bergen for å halde landsmøte.


Les meir
Rekordstort landsmøte

I morgon, fredag 15. april klokka 12, opnar Marit Aakre Tennø landsmøtet i Bergen. Det er rekordpåmelding og over 200 kjem til å vere i landsmøtesalen. 


Les meir
 
Sola skin over nynorskbyen Bergen

I dag, si faste spalte i Bergensavisen, ynskjer Oddny Miljeteig landsmøtet i Noregs Mållag velkomen til nynorskbyen Bergen. 


Les meir
Nynorsk næringslivspris til Gudbrandsdalsmat

Gudbrandsdalsmat har fått tildelt Nynorsk næringslivspris 2015. 


Les meir
 
KS kjem med opplæring på nynorsk for folkevalde

Etter neste kommuneval, i 2019, kan norske lokalpolitikarar sjå fram til å få folkevaldopplæringa si på nynorsk.


Les meir
Sætre attvald i NMU

På Norsk Målungdom sitt landsmøte i Malvik vart Synnøve Marie Sætre (25) frå Ørsta attvald leiar. Ho får i oppgåve å leie ungdomsorganisasjonen vidare det neste året.


Les meir
 
Den umogelege språknøytraliteten

"Fylkeskommunen bør ta ansvar for å hegne om og bruke nynorsken. Ingen språkval er nøytrale", skriv Marit Aakre Tennø i dette innlegget.


Les meir
Magne Aasbrenn er innstilt som ny leiar i Noregs Mållag

Magne Aasbrenn (60) er frå Fredrikstad. Han blir den fyrste leiaren i Noregs Mållag frå Østfold. 


Les meir
 
Til lukke med dagen til kvenane!

I dag, 16. mars, er det Kvenfolkets dag, Kveeninkansan päiva. Mållaget ynskjer til lukke med dagen!  


Les meir
Landsmøte i Bergen

Les sakspapira som er klare til landsmøtet i Noregs Mållag. 


Les meir
 
– Skål for Vinmonopolet

Heile 48 av 49 vinmonopol i nynorskkommunar har blitt omprofilerte til nynorsk. 


Les meir
Ein målvind over Troms og Finnmark

I 2015 opplevde mållaga i Troms og Finnmark ei auke i medlemstalet på 43 medlemer, og er no oppe i 242 medlemmar. 


Les meir
 
Godt nytt frå Møre og Romsdal

– Det er svært gledeleg at fylkesrådmannen no innstiller på at Møre og Romsdal fylkeskommune framleis skal nytta nynorsk, seier Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag.


Les meir
Spennande konferanse om integrering

I går var det godt 70 deltakarar samla på konferanse om integrering og norskopplæring i Knarvik. 


Les meir
 
Østfoldmålprisen 2016 til Eldbjørg Skaug

Østfold Mållag gir Østfoldmålprisen 2016 til Eldbjørg Skaug.


Les meir
Knut Falk er ny leiar i Sunnmøre Mållag

Knut Falk frå Hareid vart vald som ny leiar i Sunnmøre Mållag på årsmøtet i helga. 


Les meir
 
Over 1000 nynorske barnebøker i gåve til barnehagar

I løpet av eitt år har lokallag i Noregs Mållag delt ut godt over tusen nynorske barnebøker til over 150 barnehagar over heile landet. 


Les meir
Ros i Valdres

171 ung­dom­mar frå hei­le Vald­res le­ver­te bi­drag i skri­ve­tev­lin­ga til Valdres Mål­la­g, og målprisen 2016 gjekk til Wangensten AS.


Les meir
 
Bli med på lansering av band 12

Universitetet i Oslo skipar til lansering for Norsk Ordbok - band 12 og heile verket - i Universitetets aula 9. mars 2016 kl 1300. Tilskipinga er ope for alle.


Les meir
Flora forlet bokmålet

– Det er veldig gledeleg at Innvandrarsenteret i Flora kommune no går over til nynorsk opplæring, seier Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag.


Les meir
 
Til lukke med dagen! Saemiej åålmegebiejjie!

Noregs Mållag ynskjer Sametinget og det samiske folket til lukke på nasjonaldagen 6. februar.

 


Les meir
Noregs Mållag 110 år!

Noregs Mållag vart skipa på eit målstemne i Oslo 4.-5. februar 1906. Difor kan me no feire 110 år i målsaka si teneste.


Les meir
 
Lytt til ordføraren i Åseral!

Noregs Mållag stør ordføraren i Åseral, Oddmund Ljosland, i si uro for nynorsken i ein eventuell framtidig ny storkommune. 


Les meir
Nynorsk i skolane og lærarutdanninga på Austlandet

Høgskolen i Hedmark, Lærarmållaget og Hamar dialekt- og mållag inviterer til seminar på Hamar med nynorsken på Austlandet som hovudemne. 


Les meir
 
Norskopplæring og integrering

Korleis kan norskopplæringa for innvandrarar fremje integreringa, spør Mållaga i Nordhordland og inviterer til konferanse i mars.


Les meir
Utlysing av organisasjonsmidlar

Noregs Mållag har sett av 200 000 kroner til lokale organisasjonstiltak. Alle lokallag og fylkeslag kan søkje. 


Les meir
 
Utlysing av stipend

Mållaget lyser ut to stipend à kr 50 000. Føremålet med stipenda er å hjelpa fram gode nynorskprosjekt. Søknadsfristen er 15. februar. 


Les meir
Møte om språkskifte i vidaregåande skule

Iselin Nevstad Øvrelid skal snakke om språkskifte i vidaregåande skule i Møre og Romsdal på eit ope møte i Molde tysdag 26. januar.  


Les meir
 
Vert du glupare av å kunne både nynorsk og bokmål?

Dette spørsmålet skal drøftast på seminar i Sogndal i februar.


Les meir
Dialektprisen 2015 går til Daniel Kvammen

Norsk Målungdom har kåra popartist Daniel Kvammen til vinnar av Dialektprisen for 2015. 


Les meir
 
Berge Furre er død

Det er med sorg Noregs Mållag har motteke meldinga om at Berge Furre er død.


Les meir
Vinnarar av vervepremiar

Sidan oktober har nye medlemer automatisk blitt med i eit lotteri. No har me trekt fem heldige vinnarar.


Les meir
 
Bokpakketilbod til lokallaga

Skald og Mållaget samarbeider om å få dei beste nynorske barnebøkene ut til barnehageborn.


Les meir
Nynorsk på Jæren

I dag inviterer Mållaga i Klepp, Time og Hå til eit ope møte med ordførarane i dei tre Jærkommunane til dialog om val av målform i kommunane.


Les meir
 
Donald Duck på nynorsk

”Les nynorsk med Donald” er no å få kjøpt i butikkane.


Les meir
130 år med nynorsk

– Kvinnherad var den fyrste nynorskkommunen i verda, og om så gale skulle vere, skal Kvinnherad verte den siste nynorskkommunen i verda også, seier Peder Sjo Slettebø, ordførar i Kvinnherad kommune. 


Les meir
 
– Veldig bra, Årdal!

I dag vedtok eit samrøystes kommunestyre i Årdal at språkopplæringa for vaksne innvandrarar skal vere på nynorsk! 


Les meir
Språkdeling i Odda

I dag er det kommunestyremøte i Odda. Då er det vedtak om budsjett for neste år og saka om løyving til språkdelt ungdomsskule skal igjen opp til røysting. 


Les meir
 
Godt nytt frå Hjelmeland!

Kommunestyret i Hjelmeland har vedteke å gå over til nynorsk opplæring for vaksne innvandrarar. 


Les meir
Hald på nynorsken, Møre og Romsdal!

– Fylkeskommunen er ein særs viktige skriftspråkprodusent og det fylkeskommunale språket er viktig for statusen og situasjonen til nynorsk i Møre og Romsdal, skriv Sigbjørn Hjelmbrekke, nestleiar i Noregs Mållag. Denne veka kom det framlegg om at Møre og Romsdal fylkeskommune skal slutte med nynorsk som administrasjonsspråk for å spare pengar. 


Les meir
 
Krev fleire lærebøker på nynorsk

Noregs Mållag meiner det må verta lettare for kommunane å gje nynorskopplæring til vaksne innvandrarar.  

– Då trengst det større tilfang av nynorsk opplæringsmateriell, seier Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
– Til lukke, Voss!

Voss har gjort vedtak om å gå over til nynorsk opplæring for vaksne innvandrarar. Det er fyrste kommunen som har gjort nynorskvedtak etter at Noregs Mållag i haust sette i gang NyNorsk-kampanjen.


Les meir
 
«Håssen ær været på Hadeland?»

Hadeland dialekt- og mållag har lansert sin nye Hadelandsgradestokk. 


Les meir
Vervekampanje

 

 

 

 

 

Frå 1. oktober gjeld nyinnmelding i Mållaget både for inneverande år og neste år. Eit år og tre månader til prisen av eitt: 200 kroner. Dei som melder seg inn, kan vinne fine vinstar!


Les meir
 
Kvinnestyre i Åseral

Åseral er éin av to nynorskkommunar i Vest-Agder. I fleire år har det ikkje vore noko mållag i Åseral, men denne hausten vart laget skipa opp att. 


Les meir
Ny mållagsaktivitet i Sirdal

Sirdal Mållag er skipa opp att. I spissen for laget står ein ung leiarduo. Kristina Smedegård er ny leiar og Gunn Iren Josdal er ny nestleiar i laget. 


Les meir
 
Nordisk råds litteraturpris til Jon Fosse

Jon Fosse er tildelt Nordisk råds litteraturpris! Me ynskjer til lukke! 


Les meir
Kommunal nynorsk er viktig for framtida

Språket er viktig for kultur, identitet og god kommunikasjon. I Sogn og Fjordane har alle kommunar nynorsk som tenestemål, men gjennomføringa på alle nivå i kommunane er ikkje alltid like god, skriv Sogn og Fjordane Mållag i eit debattinnlegg. 


Les meir
 
Landsmøte til Bergen!

I år er det ikkje landsmøte i Noregs Mållag, men neste år blir det landsmøte i Bergen. 


Les meir
Nynorsk i Donald? Ja takk

Denne veka er det nynorsk i snakkeboblene i Donald Duck & Co. Sei ja til nynorsk i Donald, du òg! 


Les meir
 
Kven, kva og korleis i Noregs Mållag

Kven, kva og korleis i Noregs Mållag er eit nytt hefte som er laga spesielt for tillitsvalde i Noregs Mållag.


Les meir
 
 
Bookmark and Share
KRAMBUA
Gå til krambua
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2016
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no