Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 28. AUGUST 2014 Information in english


Nyhende Nynorsk verksemd Mållaget meiner Haustseminar 2014 Sidemål Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Målprisar Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa Nyhende frå Noregs Mållag i RSS 2.0-format

NRK er viktig for nynorsk


 

 

 

Kulturdepartementet har varsla at dei vil laga ei eiga stortingsmelding om NRK. Mållaget peikar på at NRK-plakaten har vore ein suksess med tanke på å syna fram nynorsk og dialekt i heile Noreg.


Les meir
Nyhende frå framtida.no:
Kalender
28.08.2014: Oslo Mållag og Vikværingen Debatt om framtida for språksamlinga
29.08.2014: Sveio Mållag Sveio Mållag arrangerer Krokveld i Prøysen-året
04.09.2014: Olav H. Hauge-senteret Opning av Olav H. Hauge-senteret
25.09.2014: Rogaland Mållag Seminar om nynorsk for vaksne innvandrarar
27.09.2014: Noregs Mållag Haustseminar i Odda
03.10.2014: Norsk Målungdom Haustkonferanse i Norsk Målungdom
Språksamlingane må få ei trygg hamn

Noregs Mållag krev at styresmaktene no må gripa inn i handsaminga av språksamlingane og sjå til at den unike dokumentasjonen over det norske språket vert sikra for framtida, etter at UiO har forsøkt å kvitta seg med samlingane på ein veldig uryddig måte. 


Les meir
Høyring om NRK-plakaten

6. juni sende Kulturdepartementet NRK-plakaten ut på høyring. Bakgrunnen for høyringa er at regjeringa skal leggja fram ei stortingsmelding om NRK. Styret i Noregs Mållag har vedteke og sendt høyringsvar. 


Les meir
 
Høyringssvar om endring av lov om stadnamn

I juni la Kulturdepartementet fram eit endringsframlegg til lov om stadnamn. Styret i Noregs Mållag har vedteke eit høyringssvar. Fristen for å svare er sett til 2. september.


Les meir
Ver med på kampanjen #nynorskverksemd

Noregs Mållag oppmoda folk om å ta bilete av verksemder som nyttar nynorsk og merkje dei med emneknaggen #nynorskverksemd på Twitter, Facebook og Instagram.


Les meir
 
Kunnskapsministeren må ta ansvar for utdanningstilbodet til nynorskelevane

- Rapporten "Undersøkelse av nynorsk som hovedmål" syner nok ein gong at nynorskelevane vert overlatne til seg sjølve og at kompetansen og oppfølginga sviktar på alle nivå frå ungdomsskule til lærarutdanning, seier Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag.


Les meir
Høyring om NRK-plakaten

I juni sende Kulturdepartementet NRK-plakaten ut på høyring. Bakgrunnen for høyringa er at regjeringa vil legge fram ei stortingsmelding om NRK. Dette er ei viktig sak der det er mange som melder ifrå om kor viktig NRK er for nynorsken.  


Les meir
 
Treng nye kandidatar

Juryen for Nynorsk næringslivspris 2014 inviterer lokale mållag og andre til å koma med framlegg til kandidatar som fortener denne prisen. Fristen er 1. september. 


Les meir
Framtida.no til Stord

Nyhende- og debattavisa for unge får kontor i verdas største nynorskby. Fire år etter starten i Oslo, startar Framtida.no opp vestlandskontor på Stord.


Les meir
 
Nyhendebrev frå LNK

LNK har laga eit nytt nyhendebrev som kjem kvar veke. 


Les meir
Diktardagar i Lom, Skjåk og Otta

I dag byrjar Diktardagane 2014. Då vert Jan-Magnus Bruheim feira og Sigrid Moldestad held konsert i Skjåk kyrkje i kveld. 


Les meir
 
Ferietid

Dei komande vekene vil det vere lite folk på Skrivarstova. Dette tyder at det ikkje er sikkert nokon tek telefonen og at det kan ta noko lengre tid å få svar på e-post, ordrar i krambua og liknande.

Me ynskjer alle ein god sumar, og ein god ferie!

Oppmodar til nynorsk #lesesumar

Noregs Mållag oppmodar til digital dugnad for å lyfte fram den nynorske barnelitteraturen gjennom emneknaggen #lesesumar.


Les meir
 
Grunnlova kom fram!

Dei nynorske festspela er opna. Og gjennom heile torsdagen kunne du følgje den nynorske Grunnlova på vegen frå Oslo via Eidsvoll, Hamar, Vinstra, Skjåk og til Ørsta - minutt for minutt hjå framtida.no


Les meir
Målpris til John Skien

Rogaland Mållag heidrar John Sigurd Skien med målprisen for 2013.


Les meir
 
Vervepremie til deg som vervar!

Både me og lokallaga tykkjer det er heilt topp å få nye medlemer i Mållaget. Denne sommaren kan me love vekk fin vervepremie til deg som vervar tre nye medlemer. 


Les meir
Nynorsk i organisasjonslivet

Jostein Mo har laga ei ordsamling for frivillige, og framlegg til nynorsk mønsterlov i medlemsorganisasjonar. Kanskje dette er noko for deg? 


Les meir
 
Haustseminar i Odda

Laurdag 27. september og 28. september 2014 er det nasjonalt Haustseminar i Odda. 


Les meir
Sommar er vervetid!

I sommar får nye medlemer ei lita ekstra gåve frå oss: Eit bagasjeband til sekken eller kofferten i sommarferien.


Les meir
 
Mållova i praksis

Å klaga på brot på mållova er enkelt. Å få nokon til å reagera er verre.   


Les meir
Grunnlova til alle klasserom

Denne veka sender Noregs Mållag ut ein plakat med Grunnlova til alle dei vidaregåande skulane i heile Noreg.


Les meir
 
Utlysing av organisasjonsmidlane

På budsjettet til Noregs Mållag er det sett av 200 000 kroner som er øyremerkte lokale organisasjonstiltak. Alle lokallag og fylkeslag kan søkje. Søknadsfrist er 8. august 2014. 


Les meir
Juniseminar i Bergen

På fyrstkomande laurdag inviterer Hordaland Mållag til seminar i Bergen. Seminaret har to hovudinnleiarar: Haakon Aase og Eli Bjørhusdal. 


Les meir
 
Tid for å søkje om momskompensasjon

Lokale mållag kan søkje om momskompensasjon. Søknaden skal via Noregs Mållag og fristen er sett til 15. juli 2014. 


Les meir
– Ta vare på stadnamna våre

No har Kulturdepartementet sendt på høyring eit framlegg om å endre lova og dermed gje grunneigarane råderett over skrivemåten av bruksnamnet på bruket. Då fell vernet av desse namna vekk.


Les meir
 
For lite nynorsk i departementa

Staten bryt si eiga lov om målbruk. Det er altfor mykje bokmål i staten. 


Les meir
Samlaget satsar digitalt

Samlaget har lagt ut eit tiltals nye og gamle biletbøker for born, for sal på nettet. Før sommaren skal talet nærma seg femti. Ein ny app er inngangsporten.  


Les meir
 
Dialektleir – støylsliv på halling!

Hemsedal Mållag skipar til dialektleir for ungar i 3.- 8. klasse på Krosstølane i Hallingdal i juli. Sønnev Skrede og Tori Snerte er støylsvertsskap. Påmeldingsfrist er 10. juni. 


Les meir
Nynorskklasser i Knarvik

På Knarvik barneskule i Lindås kommune ligg det an til at begge 1. klassene vert nynorskklasser. Det er fyrste gong på om lag 20 år. 


Les meir
 
Målprosjekt: Hått halling

– Dialekt er ikkje noko stridsspørsmål, men nynorsk er det delte meiningar om. Eg tenkjer at det er eit godt utgangspunkt, seier Heidi Molstad Andresen. Ho er leiar i prosjektet Hått halling. Eit treårig målpolitisk prosjekt som Buskerud Mållag har sett i gang.


Les meir
Ny Ivar Aasen-byste

På laurdag avduka forfattar Edvard Hoem ei byste av Ivar Aasen utanfor Meland rådhus i Nordhordland. 


Les meir
 
Høyring på Stortinget

I går møtte Noregs Mållag i høyring hjå Kommunal- og forvaltingskomiteen på Stortinget. Emne var kommunereform og kommunesamanslåingar. 


Les meir
Ikkje godt nok, Sanner!

Dei einskilde kommunane skal sjølve finne ut korleis dei løyser språkutfordringane ved ei eventuell samanslåing av små nynorskkommunar med store bokmålskommunar. Det er bodskapen frå kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
– Dette er for dårleg, meiner Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
 
Nettkurs i Vikværingen

Fylkeslaget Vikværingen skipa til nyttig nettkurs for aktive i lokallaga og andre interesserte.  


Les meir
Stor glede i Mållaget for Grunnlova

– At Noreg no har fått Grunnlova på begge dei norske språka, er ei historisk hending og stadfestar at Noreg har to jamstilte språk, seier Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
 
Vestre Slidre Mållag oppattskipa

Interessa for målarbeid er aukande i Valdres. I førre veke vart Vestre Slidre Mållag oppattskipa.


Les meir
Nynorsk for vaksne innvandrarar på Stord

Denne veka har eit fleirtal i Komite for oppvekst og utdanning på Stord gått inn for at dei vaksne innvandrarane i kommunen skal lære nynorsk. 


Les meir
 
Odda-modellen må verta allmenn

- Me vil ha full språkdeling ut ungdomskulen i målblanda skulekrinsar, seier Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag og Knut O. Dale, leiar i Odda Mållag.


Les meir
Vedtekne fråsegner

Landsmøtet vedtok fem fråsegner. Desse kan du lese her. 


Les meir
 
Hans Olav Tungesvik er ny heidersmedlem

Hans Olav Tungesvik er utnemnd til ny heidersmedlem i Noregs Mållag under festmiddagen på landsmøtet.


Les meir
Målprisen 2014 til NRK Super

Noregs Mållag har gjeve Målprisen 2014 til NRK Super. Hildrid Gulliksen, programredaktør i NRK Super, tok imot prisen på vegne av NRK Super.


Les meir
 
Målblome til Martin Kolberg

Martin Kolberg tok landsmøtet i Noregs Mållag med storm då han fredag fekk målblome for sitt arbeid med å få Grunnlova på nynorsk. 


Les meir
Kven skriv verdas beste nynorske blogg?

Framtida.no, Noregs Mållag og Norsk Målungdom skal kåra årets nynorske blogg. Vinnaren får 10.000 kroner.


Les meir
 
Bookmark and Share
KRAMBUA
Gå til krambua
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2014
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no