Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 21. FEBRUAR 2017 Information in english


Nyhende Meld deg inn! Mållaget meiner Val 2017 NyNorsk Språkdelt ungdomskule Kommunereforma Sidemål Nynorsk verksemd Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Målprisar Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Bergenskonferansen


Laurdag 25. mars og søndag 26. mars inviterer Bergen Mållag, Hordaland Mållag og Universitetet i Bergen til Bergenskonferansen.


Les meir
Nyhende frå framtida.no:
Kalender
21.02.2017: Varanger Mållag Årsmøte i Varanger Mållag
21.02.2017: Sandnes Mållag Årsmøte
21.02.2017: Mållaget Dag Årsmøte i Mållaget og balladar frå Telemark
22.02.2017: Vinje Mållag Årsmøte i Vinje Mållag
25.02.2017: Studentmållaget i Oslo Studentsamling
27.02.2017: Hadeland dialekt- og mållag Årsmøte
Utlysing av stipend

I fjor vekk Anita stipend for å vidareutvikle Kvardagsmat-bloggen. No lyser Mållaget ut to nye stipend à kr 50 000. Søknadsfristen er 6. mars. 


Les meir
Rogalendingane vil ha meir nynorsk

– Nesten hundre fråsegner denne hausten synte at rogalendingane vil ha mykje meir nynorsk frå fylkeskommunen. Det må Rogaland fylke ta på alvor, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
 
Målblome

Eigedomsmegler1 Jærmegleren på Bryne har fått Målblome frå Noregs Mållag. 


Les meir
Nynorsken attende i Ap-programmet

– Noregs Mållag er glade for at Arbeidarpartiet ser ut til å gå inn i valkampen med programformulering om å «sikre nynorsken gode utviklingsmuligheter», seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag.


Les meir
 
Læhkoeh biejjine – Vuorbbe biejvijn – Lihkku beivviin – Til lukke med dagen

I dag, måndag 6. februar, er det 100 år sidan det fyrste samiske landsmøtet vart halde i Trondheim. 


Les meir
Nytt liv i Elverum

I går kveld vart det valt nytt interimstyre for Elverum dialekt- og mållag. 


Les meir
 
Kven skal bestemme over språket?

– Noreg har vi tradisjon for at språknormering er ei offentleg oppgåve. Nå har partiet Høgre lansert eit programutkast som kan komme til å vrake denne ordninga, skriv Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
No er det "Tid for ti"!

Denne våren vert det sendt ut 15000 nynorske Tid for ti-antologiar til elevar i 7. klasse i heile landet. I førre veke vart dette markert på Gloppen folkebibliotek. 


Les meir
 
Nynorske barneprogram på NRK Super

NRK Super har samla ei liste med barneprogram på nynorsk. 


Les meir
Høyring om rammeplan for barnehagane

I dag, 20. januar, er det høyringsfrist for rammeplanen for barnehagane. 


Les meir
 
Vestlandsregionen vert nynorskregionen

Den nye regionen skal heite Vestlandet og språket er nynorsk.


Les meir
Einfrid Perstølen

Einfrid Perstølen, heidersmedlem i Noregs Mållag, gjekk bort 7. januar 2017. 


Les meir
 
Sveio og Vindafjord går for nynorsk

Både kommunestyret i Sveio og Vindafjord har no vedteke å gå over til nynorsk opplæring for vaksne innvandrarar.


Les meir
Rekordhøgt medlemstal i Mållaget

Noregs Mållag talde denne veka 12 362 medlemer, det høgste medlemstalet på 25 år!


Les meir
 
Godt at nynorskkravet til TV2 er på plass

– Vi gir regjeringa honnør for at dei krev at ein kommersiell allmennkringkastar skal nytte både nynorsk og bokmål, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
Auke i talet på nynorskelevar

Elevtala for 2016 syner ein gledeleg auke i talet på nynorskelevar i Noreg. I skuleåret 2016/2017 er der 160 fleire nynorskelevar enn året før. I heile grunnskulen frå 1. til 10. klasse er det 76 549 nynorskelevar. 


Les meir
 
705 fråsegner for nynorsk

Åtte av ti fråsegner handla om språk, og 705 av 858 fråsegner gjekk inn for nynorsk. 


Les meir
Strategimøte i Bergen

Den 2. desember inviterte Odda Mållag til strategimøte om sidemålsordninga i Bergen. 


Les meir
 
Vedtak om språk i Vestlandsregionen

Nynorsk kultursentrum, Noregs Mållag og Noregs Ungdomslag har sendt brev til fylkestinga i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland med klar melding om ikkje å utsetje saka om språk i den nye Vestlandsregionen.


Les meir
Arill Riise får Kringkastingsprisen for 2016

Kringkastingsprisen for 2016 går til Arill Riise. Me ynskjer til lukke! 


Les meir
 
Mållaget vil ha nynorsk-ultimatum

Mållaget meiner at Sogn og Fjordane og Hordaland må stille som ufråvikeleg krav at også Rogaland går med på nynorsk språk.

 


Les meir
Mange nye medlemer

I haust har Noregs Mållag fått tett på 500 nye medlemer, 200 berre siste veka.


Les meir
 
Nynorsk næringslivspris

Nynorsk næringslivspris 2016 går til Dyrsku'n Arrangement AS, Noregs største handels- og landbruksmesse, i Seljord. Dei har brukt nynorsk sidan oppstarten for 150 år sidan, og dreg i dag tett på 100 000 gjester kvart år. Til lukke!


Les meir
Hurra for Vaksdal, Bremanger og Giske!

Denne hausten har både Vaksdal i Hordaland, Bremanger i Sogn og Fjordane og Giske i Møre og Romsdal teke til å gje nynorsk opplæring for vaksne innvandrarar. 


Les meir
 
Ein siger for nynorskelevane i ungdomsskulen

Etter framlegg frå Kjersti Toppe vedtok eit samrøystes vedtok i dag å greie ut om retten til opplæring på eige språk skal utvidast til også å gjelde elevar i ungdomsskulen.


Les meir
Time heidra

– Eg vil takka Time kommune for alt det gode arbeidet de gjer for det språklege mangfaldet i Noreg, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland då ho delte ut det fysiske provet på at Time er Årets nynorskkommune.


Les meir
 
Målpris til Svigerinnenes draum

Nissedal Mållag har gjeve Målprisen til Lena Holskar Sanden som eig og driv Svigerinnenes draum i Treungen i Nissedal. 


Les meir
Nynorskstafetten på Nynorsk bar

I dag, fredag 18. november, er Nynorskstafetten i Sunndal på Nordmøre. Det er siste dag av Nynorskstafetten og den vert avslutta med Nynorsk bar. 


Les meir
 
Peter Hognestad-gudsteneste i Stavanger

Sundag 13. november var det jubileumsgudsteneste i Time kyrkje i høve Peter Hognestad-jubileet. Ei gudsteneste som langt på veg er ein språk- og kyrkjehistorisk rekonstruksjon av landsmaal-gudstenestene slik dei var med den liturgien Peter Hognestad skreiv i 1907.


Les meir
Posten skal framleis nytta nynorsk

– Vi er veldig glade for at stortingsfleirtalet går imot regjeringa, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag.


Les meir
 
Nytt Eide og Fræna Mållag

Eide og Fræna Mållag i Romsdalen er oppattskipa etter tjue år utan aktivitet. Me ynskjer til lukke!


Les meir
Høyringsrunde!

Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane har blitt samde om ein intensjonsavtale for å slå saman dei tre fylka til eitt. No er det høyringsrunde. 


Les meir
 
LO-tilsette skipar Mållag

– Arbeidarrørsla og me i LO har lenge vore vener av målsaka, sjølv om det ikkje er den me har prioritert, seier Gerd Kristiansen, leiar i LO, og ynskte Noregs Mållag velkomne til historisk møte på Folkets hus i Oslo.


Les meir
Verdfulle møte på Nynorskstafetten

For fjerde år på rad reiser Noregs Mållag og Norsk Målungdom på Nynorskstafetten. 


Les meir
 
Mållagsmøte i Lom og Skjåk

Noregs Mållag inviterer alle som bur i Lom og Skjåk til mållagsmøte på Gjeilo skule. Kirsti Lunde, dagleg leiar i Norsk Målungdom, er med på møtet. 


Les meir
Varanger Mållag feirar 40 år!

I morgon inviterer Varanger Mållag til jubileumsseminar om språk og litteratur Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. Leiar i Varanger Mållag, Rønnaug Ryssdal, kan by på eit rikhaldig program. Me ynskjer til lukke med feiringa! 


Les meir
 
TV 2 må nytte nynorsk

Noregs Mållag meiner det er sjølvsagt at kringkastaren, anten det er TV 2 eller andre, skal ha krav om å nytte begge dei to norske språka slik NRK har.


Les meir
Krav om nynorsk er ikkje konkurransevridande for Posten

– Nynorsk er inga vesentleg utgift for oss, sa Tone Wille, konsernsjef i Posten Noreg AS, på ei høyring i Stortinget. Det vart Magne Aasbrenn glad for å høyre.


Les meir
 
Stortinget må ikkje gje avkall på språkpolitikken

– Kulturdepartementet fråskriv seg ansvaret for språkpolitikken når dei no vil gøyma han vekk frå den store budsjettdebatten der milliardane er til fordeling, seier Gro Morken Endresen, dagleg leiar i Noregs Mållag.


Les meir
Språkdelt ungdomskule i Odda

I august møtte stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) elevar i Odda som går og har gått på språkdelt ungdomskule. 


Les meir
 
Nye medlemer!

Det er tydeleg at saka om ein språknøytral Vestlandsregion engasjerer. Til no har det kome inn godt over 150 nye medlemer i Noregs Mållag. 


Les meir
Vestlandsregionen bør bruke nynorsk!

– Utan språklege retningsliner vinn det største språket. Mållaget kan difor ikkje godta noko anna enn at den nye Vestlandsregionen vert administrert på nynorsk, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
 
Gi norsklærarane tid til å gjere jobben

Alle som arbeider i skolen, har sett problemet lenge, men ingen har verkeleg prøvd å gjere noko med det. Arbeidsbøra for norsklærarar er for stor, skriv Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
Slå ring om norsk språk i norsk skole

Frå skolestart skal all undervisning for 80 elevar i 1.- 4. klasse på Manglerud skole vere på engelsk. 


Les meir
 
Endeleg kan mobilen forstå nynorsk

Den 21. juli vert mobiltastaturet SwiftKey tilgjengeleg på nynorsk. 


Les meir
No vil sentrale politikarar stogge nynorsklekkasjen

Stortingsrepresentantar frå Ap, V, KrF, SV og Sp ber regjeringa om å kome med framlegg på korleis ein kan sikre elevar på ungdomsskulen rett til opplæring på hovudmålet sitt gjennom eigne målformgrupper.


Les meir
 
Dette framlegget gjer det lettare å vere nynorskelev

– Framlegget frå stortingsrepresentantane er eit framifrå tiltak for å styrkje vilkåra for nynorskelevar i ungdomsskulen, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag.


Les meir
Dette vil Mållaget ha inn i valkampen 2017

Neste år er det Stortingsval. Styret i Noregs Mållag har utforma fem framlegg til ein offensiv språkpolitikk for nynorsk.


Les meir
 
Nynorsk og fagrørsla

Are Tomasgard, LO-sekretær, held tale til landsmøtet om nynorsken i LO.


Les meir
Norskopplæring og integrering

Korleis kan norskopplæringa for innvandrarar fremje integreringa, spør Mållaga i Nordhordland og inviterer til konferanse i mars.


Les meir
 
Bokpakketilbod til lokallaga

Skald og Mållaget samarbeider om å få dei beste nynorske barnebøkene ut til barnehageborn.


Les meir
 
 
Bookmark and Share
KRAMBUA
Gå til krambua
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2017
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no