Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 26. JULI 2017 Information in english


Nyhende Meld deg inn! Haustseminar 2017 Mållaget meiner Val 2017 NyNorsk Språkdelt ungdomskule Kommunereforma Sidemål Nynorsk verksemd Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Målprisar Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Sommar på Mållaget


Det er sommar på skrivarstova i Noregs Mållag i juli. Vi tek heilt fri frå 17. juli til 31. juli. 


Les meir
Nyhende frå framtida.no:
Kalender
21.08.2017: Hordaland Mållag og Odda Mållag Valmøte om nynorsken sin status som jamstelt skriftspråk i Noreg
30.08.2017: Lom og Skjåk dialekt- og mållag Skipingsmøte: Lom og Skjåk Mållag
31.08.2017: Diktardagar
15.09.2017: Noregs Mållag Styremøte i Noregs Mållag
16.09.2017: Valdres Mållag Seminar i Valdres
22.09.2017: Trønderlaget og Noregs Mållag Nynorsk motivasjonsdag for lærarar
Vil du skrive rapport om nynorsk i norske redaksjonar?

Korleis kan redaksjonar auke bruken av nynorsk på papir, nett, i radio og på tv?


Les meir
Pris til Anders Totland

Anders Totland fekk tildelt Nynorsk barnelitteraturpris på ei markering på Dei nynorske festspela.


Les meir
 
Seminar på Fagernes

Austmannalaget, Buskerud Mållag og Valdres Mållag inviterer til seminar på Fagernes 16. og 17. september. 


Les meir
Stortingsval 2017

I september er det stortingsval. Finn ut kva partia meiner om språkpolitikk! 


Les meir
 
Haustseminar 2017

Noregs Mållag og Trønderlaget inviterer til nynorsk motivasjonsdag for lærarar og haustseminar i Trondheim fredag 22. september og laurdag 23. september. 


Les meir
Tid for å søkje momskompensasjon

– Å søkje om momskompensasjon er ein god mogelegheit for lokallag med lite pengar til å spe på inntektene sine, seier Per Henning Arntsen, økonomikonsulent i Noregs Mållag. 


Les meir
 
– Ikkje la eksamensavviklinga styre språkpolitikken

– Ein kan ikkje setje heile sidemålsordninga i spel på bakgrunn av eit mandat om å sjå på organiseringa av eksamensdagane, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag.


Les meir
Hans Olav Tungesvik (1936 – 2017)

Det er med stor sorg Noregs Mållag har motteke melding om at Hans Olav Tungesvik er død.


Les meir
 
Nynorsk barnelitteraturpris til Anders Totland

Nynorsk barnelitteraturpris 2016 går til Anders Totland for boka Engel i snøen.


Les meir
Stipend til nynorsk Brann-blogg

Atle Berge er tildelt nynorskstipend frå Noregs Mållag for bloggen «Branndagboka». Stipendet er på 50 000 kr. Han fekk stipendet på Brann stadion før kampen mellom Brann og Ålesund. 


Les meir
 
Fyldig og god språkpolitikk, men dårleg slagord frå MDG

– Det er gledeleg å sjå at formuleringane frå førre val ikkje berre var eit eingongstilfelle, men at MDG med dette stadfestar sin gode språkpolitikk, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
Endeleg nynorsk på iPhone og iPad

Kirsti Lunde (f.v), Synnøve Marie Sætre og Per Henning Arntsen kan juble for nynorsktastatur til iPhone, iPad og iPod touch.


Les meir
 
Nynorskstipend til grøn bloggar

Kristine Ullaland frå Bergen har fått nynorskstipend på 50 000 kroner for bloggen «Grønare kvardag» frå Noregs Mållag.


Les meir
– Bra jobba, NRK!

Frå i år set NRK i gang eit systematisk arbeid for meir nynorsk i statskanalen gjennom ein to-års handlingsplan. Arbeidet vert leia av vikarierande språksjef i NRK, Ingvild Bryn.


Les meir
 
Søk om studiestønad

Noregs Mållag er medlem i Studieforbundet kultur og tradisjon. 


Les meir
Nynorsk litteraturpris til Ruth Lillegraven

Nynorsk litteraturpris 2016 går til Ruth Lillegraven for boka Sigd.


Les meir
 
– LO med forsterka vedtak om nynorsk

– Noregs Mållag er glade for at LO no har stadfesta at nynorsken framleis er viktig for dei, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag.


Les meir
Har de ein kandidat til Nynorsk næringslivspris?

Noregs Mållag inviterer alle til å koma med framlegg til kandidatar. 


Les meir
 
Eg vil lære nynorsk

Daniela Munitean frå Romania og William Kay frå Storbritannia ville helst lært nynorsk då dei kom til Noreg. I dag skal kommunestyret i Lindås vedta om dei skal halde fram med bokmålsopplæring. 


Les meir
Dårlege nynorskvedtak frå FrP

Landsmøtet i FrP vil gjere sidemålsopplæringa valfri. 


Les meir
 
Vel nynorsk for barnet ditt!

Ti elevar er nok til å få ein eigen nynorskklasse på skulen til barnet ditt. 


Les meir
Ny film med nynorsk teksting

I morgon har Richard Storken premiere på norske kinoar med undertekstar på både nynorsk og bokmål.


Les meir
 
Startar nynorsk bokklubb

SKALD forlag lanserer verdas einaste bokklubb for nynorske verdsklassikarar.


Les meir
Gode vedtak frå landsmøtet til KrF

– Det er gledeleg at KrF no går inn i valkampen som eit svært stødig nynorskparti, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
 
Bokpakketilbod til lokale mållag

Noregs Mållag samarbeider med dei to forlaga Skald og Samlaget om å få dei beste nynorske barnebøkene ut til barnehageborn.


Les meir
Ny rammeplan utan nynorsk

Regjeringa har lagt fram ny rammeplan for barnehagen utan å nemne nynorsk med eit ord


Les meir
 
Trur universitet og høgskular at mållova er ei tullelov?

– Eg  er provosert. Skal det berre vere slik i det uendelege at norske utdanningsinstitusjonar får gi blaffen i norsk lov, spør Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag.


Les meir
Haram, Masfjorden og Selje går for nynorsk!

Noregs Mållag gler seg over at Haram kommune, Masfjorden kommune og Selje kommune har starta overgongen til nynorsk opplæring for vaksne innvandrarar.


Les meir
 
Fritt Ords Pris til Dag og Tid

Avisa Dag og Tid og redaktør Svein Gjeråker har fått Fritt Ords Pris 2017. Prisen er på 400 000 kroner. 


Les meir
– Positive takter frå Arbeidarpartiet

Arbeidarpartiet og Hadia Tadjik går no til val på denne formuleringa: «Føre en aktiv språkpolitikk som gjør at norsk eller samisk forblir det foretrukne språket i alle deler av norsk samfunnsliv. Nynorsken skal sikres gode utviklingsmuligheter».


Les meir
 
Språkkafé som studietiltak

Sunndal Mållag inviterer til Språkkafé for vaksne innvandrarar og gjer det som eit studietiltak.


Les meir
Tale for Ivar Aasen på 17. mai

Trine Skei Grande, partileiar i Venstre, talar på 17. mai ved Ivar Aasen-bautaen i Oslo. 


Les meir
 
Ny leiar i Norsk Målungdom

Fredrik Hope frå Gloppen er vald som ny leiar i Målungdomen. 


Les meir
Gode nynorskvedtak i Venstre

Landsmøtet i Venstre gjorde fleire gode nynorskvedtak i helga.  


Les meir
 
Trøndersk Målpris til Johan Ersland Rein

Johan Ersland Rein (til høgre) er tildelt Trøndersk Målpris 2017 for ordboka «Ker du sei». 


Les meir
Målpris til Høgskulen på Vestlandet

Karmsund Mållag har gjeve målprisen til Høgskulen på Vestlandet. 


Les meir
 
Ny leiar i Kringkastingsringen

Guro Kvalnes (25) frå Ullensvang i Hardanger er ny styreleiar i Kringkastingsringen.


Les meir
VG opnar for meir nynorsk

– At språket vårt no kjem oftare på trykk hos VG, kjennest som eit statusløft for heile nynorsken, seier Jens Kihl, nestleiar i Noregs Mållag. Han er sjølv nynorskskrivande journalist i Klassekampen.


Les meir
 
Norske språkbrukarar treng eit sterkt Språkrådet

 
I midten av februar vart det kjent at Regjeringa vil flytta ut ein del statlege arbeidsplassar, og at Språkrådet var blant dei som skulle greia ut ulike alternativ for flytting. Styret i Noregs Mållag drøfta saka i møte 18. mars.


Les meir
Høyring om NOU samisk språk

Mållaget har levert eiga høyringsfråsegn til NOU 201618 Hjertespråket om samisk språk og meiner den innheld ei rekkje gode framlegg til språkpolitiske tiltak.


Les meir
 
Nye medlemer!

Velkomen til dei 65 nye medlemene me har fått sidan laurdag! Då vedtok landsmøtet i Høgre at dei vil fjerne sidemålsordninga i skulen.


Les meir
Nye fylkesleiarar

Magne Heide er ny fylkesleiar i Troms og Finnmark Mållag. Årsmøtesesongen er godt i gang og vi kan ynskje velkomen til fleire nye tillitsvalde. 


Les meir
 
Åmås vil sponse bokmålet

 

– I praksis vil mediemangfaldsutvalet fjerna støtta til aviser som bruker nynorsk på redaksjonell plass, og kaste millionar etter aviser som stenger nynorsken ute, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
Framleis nynorsk-nei

Noregs Mållag er skuffa over at landsmøtet til Høgre ikkje gjekk inn for å sikre nynorsken gjennom eigen karakter i sidemål. 


Les meir
 
Kulturlotteri 2017

Kulturlotteriet er ei viktig inntektskjelde for Noregs Mållag, og eit godt høve for lokallaga å skaffe seg inntekter.


Les meir
Læhkoeh biejjine – Vuorbbe biejvijn – Lihkku beivviin – Til lukke med dagen

I dag, måndag 6. februar, er det 100 år sidan det fyrste samiske landsmøtet vart halde i Trondheim. 


Les meir
 
Nynorske barneprogram på NRK Super

NRK Super har samla ei liste med barneprogram på nynorsk. 


Les meir
 
 
Bookmark and Share
KRAMBUA
Gå til krambua
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2017
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no