Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 19. JUNI 2019 Information in english


Nyhende Mållaget meiner Oppdater! Val 2019 NyNorsk Nye læreplanar Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Høyring om nye læreplanar


Noregs Mållag har levert svar til høyringa om ny læreplan for norskfaget. Mållaget utfordrar flest mogeleg til å seie frå om at nynorsken ikkje bør svekkjast i norskfaget. 


Les meir
Nyhende frå framtida.no:
Kalender
23.08.2019: Noregs Mållag Styremøte i Noregs Mållag
11.10.2019: Noregs Mållag Styremøte i Noregs Mållag
22.11.2019: Noregs Mållag Styremøte i Noregs Mållag
23.11.2019: Noregs Mållag Landsrådsmøte i Noregs Mållag
24.01.2020: Noregs Mållag Styremøte i Noregs Mållag
06.03.2020: Noregs Mållag Styremøte i Noregs Mållag
Kulturkomiteen vil ha målretta nynorsktiltak


– Det er strålande at Familie- og kulturkomiteen vil ha konkrete tiltak for å styrke nynorsken, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
Nynorsk litteraturpris til Brit Bildøen


Brit Bildøen er tildelt Nynorsk litteraturpris 2018 for boka «Tre vegar til havet».


Les meir
 
Målprisen 2019 til «Lovleg»

Målprisen 2019 manusforfattar Kjersti Wøien Håland av «Lovleg» og produsent Hege Hauff Hvattum.


Les meir
Bokpakketilbod!

Er du på jakt etter gode bokpakketilbod på nynorske barnebøkene til barnehagar eller skular? Les denne saka! 


Les meir
 
Språkbruksplan for Innlandet

– Det må ikkje vera vanskelegare å vera nynorskbrukar enn bokmålsbrukar i Innlandet fylke, skriv Helen Johannesen, leiar i Austmannalaget. 


Les meir
Ny leiar i Norsk Målungdom

Gunnhild Skjold (23) frå Tromsø blei vald til ny leiar i Norsk Målungdom på landsmøtet i Oslo i helga. 


Les meir
 
Mediemeldinga manglar blikk for nynorsken


– Nynorsk er ikkje nemnd med eit ord i den nye mediestøttemeldinga, skriv Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag, i eit debattinnlegg. 


Les meir
Ny leiar i Kringkastingsringen

Kathrine Nygård (25) er vald til ny leiar i Kringkastingsringen. 


Les meir
 
Ny læreplan kan auke språkskiftet

Noregs Mållag trur effekten av framlegget til ny læreplan i norsk vil vere auka språkskifte frå nynorsk til bokmål i den vidaregåande skulen.


Les meir
Læreplanen sløyfer djupnelæring i sidemål

–  Me er skuffa over at framlegget til ny læreplan svekkjer vurderingskrava i sidemål og ikkje styrkjer djupnelæringa i sidemål, seier Fredrik Hope, leiar i Norsk Målungdom.


Les meir
 
Nynorsk, ja takk!

Onsdag blir det invitert til ope møte på Sortland vgs om dei postive nynorskprosjekt i skolen i Lofoten og Vesterålen.


Les meir
Kinopremiere med nynorsk teksting

Skammarens Dotter 2 har premiere på norske kinoar med undertekstar på nynorsk.


Les meir
 
Ta dei nynorske digitale læremidla i bruk!

– Kva for nokre digitale læremiddel og læringsressursar på skule-ipadane finst berre på bokmål eller engelsk i dag, og kva for nokre finst i nynorskutgåve, spør Gudrun Kløve Juuhl, nestleiar i Volda Mållag, i eit lesarinnlegg vedteke av årsmøtet i Volda Mållag. 


Les meir
Offensiv nynorskpolitikk

Bergen Venstre vil ha eit fast tilbod om nynorsk parallellklasse i Bergen. 


Les meir
 
Ny start for Borgund Mållag!

Borgund Mållag har fått eit nytt ungt styre og tysdag kveld var det nær 80 frammøtte på folkemøte om kva går nye Ålesund kommune.


Les meir
TV 2 er opne for meir nynorsk

TV 2 er flinke til å bruke nynorsk i munnlege innslag, men Noregs Mållag etterlyser meir nynorsk i skrift.


Les meir
 
Lagar ny språklov

Mållaget har levert innspel til Kulturdepartementet. 


Les meir
Nynorsken i Innlandet og regionreforma

På Vinterseminaret på Lillehammer innleia Marit Aakre Tennø, politisk rådgjevar i Noregs Mållag, om Nynorsken i Innlandet og regionreforma. 


Les meir
 
Over 13 000 i 2018!

For andre året på rad har Noregs Mållag over 13 000 medlemer.


Les meir
Staten ber om fritak frå å følgje eiga lov

Staten sin mann i Vestfold og Telemark ber om at norsk lov ikkje skal gjelde i storfylket.


Les meir
 
Innspel til partiprogram

Noregs Mållag har laga ei liste over innspel som lokallag og fylkeslag kan spele inn til partia i sin kommune eller i sitt fylke. 


Les meir
Nytt prinsipprogram

Landsmøtet i april 2018 vedtok at organisasjonen skal ta opp prinsipprogrammet i denne perioden og vedta nytt prinsipprogram i 2020. 


Les meir
 
Avisa skal fram

– Framlegg til nye vilkår for postomdeling kan føre til av fleire av desse nynorskavisene lyt leggje ned, skriv Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag, i dette debattinnlegget. 


Les meir
Personvernerklæring for Noregs Mållag

Personvernerklæringa gjer greie for handtering av personopplysningar som Mållaget samlar inn. 


Les meir
 
Trygge møteplassar i Noregs Mållag

Landsmøtet i Noregs Mållag drøfta og vedtok eit dokument for trygge møteplassar og mot trakassering. Det er fyrste gong Noregs Mållag har gjort slikt vedtak. 


Les meir
Oppdater!

Læremiddel på hovudmål er ein rett. Nynorskelevane ser mindre av språket sitt rundt seg enn bokmålselevane gjer.


Les meir
 
Bookmark and Share
KRAMBUA
Gå til krambua
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2019
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no