Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 28. OKTOBER 2016 Information in english


Nyhende Meld deg inn! Mållaget meiner Val 2017 NyNorsk Språkdelt ungdomskule Kommunereforma Sidemål Nynorsk verksemd Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Målprisar Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Spørsmålet om nynorsk i Vestlandsregionen - Høyringsrunde


Dei tre vestlandsfylka Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane har blitt samde om ein intensjonsavtale som skal vera grunnlaget for å slå saman dei tre fylka til eitt. 


Les meir
Nyhende frå framtida.no:
Kalender
29.10.2016: Varanger Mållag Varanger Mållag 40 år: Jubileumsseminar om språk og litteratur
31.10.2016: Sunndal Mållag med fleire Språkkafe i Sunndal
31.10.2016: Noregs Mållag og Norsk Målungdom Nynorskstafetten: Vågå
01.11.2016: Noregs Mållag og Norsk Målungdom Nynorskstafetten: Lom
02.11.2016: Noregs Mållag og Norsk Målungdom Nynorskstafetten: Skjåk
03.11.2016: Noregs Mållag og Norsk Målungdom Nynorskstafetten: Lesja
Tid for å melde seg på

Tid for ti er ein gratis og nasjonal leseaksjon for elevar på 7. trinn. Påmeldingsfrist er 1. november. 


Les meir
Nynorsk-kjendisar til Fredrikstad! Kjem du?

Festivalen «Hællæ nynorsk!» opnar med nynorsk festaftan tysdag 25. oktober på Litteraturhuset i Fredrikstad. 


Les meir
 
TV 2 må nytte nynorsk

Noregs Mållag meiner det er sjølvsagt at kringkastaren, anten det er TV 2 eller andre, skal ha krav om å nytte begge dei to norske språka slik NRK har.


Les meir
Krav om nynorsk er ikkje konkurransevridande for Posten

– Nynorsk er inga vesentleg utgift for oss, sa Tone Wille, konsernsjef i Posten Noreg AS, på ei høyring i Stortinget. Det vart Magne Aasbrenn glad for å høyre.


Les meir
 
Stortinget må ikkje gje avkall på språkpolitikken

– Kulturdepartementet fråskriv seg ansvaret for språkpolitikken når dei no vil gøyma han vekk frå den store budsjettdebatten der milliardane er til fordeling, seier Gro Morken Endresen, dagleg leiar i Noregs Mållag.


Les meir
Kafka minutt for minutt

I morgon blir det verdspremiere på opplesing av Kafka på nynorsk, minutt for minutt. 


Les meir
 
Markering for nynorsk på Vestlandet

I regn og vind møtte folk fram i Stavanger for å seie i frå at ein eventuell ny Vestlandsregionen skal vere på nynorsk. 


Les meir
Språkdelt ungdomskule i Odda

I august møtte stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) elevar i Odda som går og har gått på språkdelt ungdomskule. 


Les meir
 
Gjennom ord blir verda stor

Barnebokforfattar Kari Stai og fleire andre kjem til barnehageseminaret som Trønderlaget inviterer til fredag 4. november. 


Les meir
Ny redaktør i Norsk Tidend

Nyleg kom ei ny utgåve av medlemsbladet Norsk Tidend i posten. Andrea Rygg Nøttveit er ny redaktør.


Les meir
 
Fredriksstad Blad på nynorsk!

Fredriksstad Blad kjem på nynorsk til «Hællæ nynorsk!»-festivalen 25. oktober!


Les meir
Nye medlemer!

Det er tydeleg at saka om ein språknøytral Vestlandsregion engasjerer. Til no har det kome inn godt over 150 nye medlemer i Noregs Mållag. 


Les meir
 
FrP klar med programframlegg

Programkomiteen i FrP har lagt fram framlegg til nytt handlingsprogram for FrP.


Les meir
Vestlandsregionen bør bruke nynorsk!

– Utan språklege retningsliner vinn det største språket. Mållaget kan difor ikkje godta noko anna enn at den nye Vestlandsregionen vert administrert på nynorsk, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
 
Gi norsklærarane tid til å gjere jobben

Alle som arbeider i skolen, har sett problemet lenge, men ingen har verkeleg prøvd å gjere noko med det. Arbeidsbøra for norsklærarar er for stor, skriv Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
Flotte dagar i Lom

I helga var det mange målfolk som fekk med seg flotte Diktardagar og haustseminaret til Noregs Mållag. 


Les meir
 
– Bra at Venstre vurderer å innføre obligatorisk sidemålseksamen

Men Noregs Mållag vil halde på standpunktkarakteren i sidemål.


Les meir
Røysting i Gausdal

Det blir skulemålsrøysting i Gausdal måndag 7. november. 


Les meir
 
Senterpartiet tek nynorsk på alvor

Senterpartiet tek språkpolitikk på alvor i framlegget til nytt 2017-program. 


Les meir
Spennande møtedagar i Odda

Både stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) og Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag, skal til Odda på måndag. Språkdelt ungdomsskule står sentralt når Odda Mållag inviterer til eit omfattande møteprogram. 


Les meir
 
Slå ring om norsk språk i norsk skole

Frå skolestart skal all undervisning for 80 elevar i 1.- 4. klasse på Manglerud skole vere på engelsk. 


Les meir
Ny rådgjevar i Mållaget

Denne veka byrja Marit Aakre Tennø i ei nyoppretta stilling som rådgjevar i Noregs Mållag. 


Les meir
 
Utlysing av stadnamntilskott

Språkrådet lyser ut 1 000 000 kroner i tilskott til innsamling og registrering av stadnamn.


Les meir
Veit du om ei verksemd som fortener Nynorsk næringslivspris?

Juryen for Nynorsk næringslivspris 2016 inviterer alle til å koma med grunngjevne framlegg til kandidatar som fortener denne prisen.


Les meir
 
Endeleg kan mobilen forstå nynorsk

Den 21. juli vert mobiltastaturet SwiftKey tilgjengeleg på nynorsk. 


Les meir
No vil sentrale politikarar stogge nynorsklekkasjen

Stortingsrepresentantar frå Ap, V, KrF, SV og Sp ber regjeringa om å kome med framlegg på korleis ein kan sikre elevar på ungdomsskulen rett til opplæring på hovudmålet sitt gjennom eigne målformgrupper.


Les meir
 
Dette framlegget gjer det lettare å vere nynorskelev

– Framlegget frå stortingsrepresentantane er eit framifrå tiltak for å styrkje vilkåra for nynorskelevar i ungdomsskulen, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag.


Les meir
Dette vil Mållaget ha inn i valkampen 2017

Neste år er det Stortingsval. Styret i Noregs Mållag har utforma fem framlegg til ein offensiv språkpolitikk for nynorsk.


Les meir
 
Søk om organisasjonsmidlar

Noregs Mållag har sett av 200 000 kroner til lokale organisasjonstiltak. Alle lokallag og fylkeslag kan søkje. 


Les meir
Bergen er ein naturleg nynorskby

Tre «menn med makt» stilte på landsmøte til samtale om nynorskbyen Bergen. 


Les meir
 
Nynorsk og fagrørsla

Are Tomasgard, LO-sekretær, held tale til landsmøtet om nynorsken i LO.


Les meir
Norskopplæring og integrering

Korleis kan norskopplæringa for innvandrarar fremje integreringa, spør Mållaga i Nordhordland og inviterer til konferanse i mars.


Les meir
 
Bokpakketilbod til lokallaga

Skald og Mållaget samarbeider om å få dei beste nynorske barnebøkene ut til barnehageborn.


Les meir
Donald Duck på nynorsk

”Les nynorsk med Donald” er no å få kjøpt i butikkane.


Les meir
 
Bookmark and Share
KRAMBUA
Gå til krambua
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2016
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no