Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 26. MARS 2017 Information in english


Nyhende Meld deg inn! Mållaget meiner Val 2017 NyNorsk Språkdelt ungdomskule Kommunereforma Sidemål Nynorsk verksemd Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Målprisar Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa

Ny leiar i Kringkastingsringen


Guro Kvalnes (25) frå Ullensvang i Hardanger er ny styreleiar i Kringkastingsringen.


Les meir
Nyhende frå framtida.no:
Kalender
28.03.2017: Mållaget i Kristiansand «Liv og dikting i lag»
29.03.2017: Iveland Mållag Årsmøte i Iveland Mållag
29.03.2017: Toten dialekt- og mållag Tale er gull!
31.03.2017: Norsk Målungdom Landsmøtet i Norsk Målungdom
01.04.2017: Rogaland Mållag Fylkesårsmøte i Rogaland Mållag
01.04.2017: Mållaga på Agder Årsmøte i Mållaga på Agder
VG opnar for meir nynorsk

– At språket vårt no kjem oftare på trykk hos VG, kjennest som eit statusløft for heile nynorsken, seier Jens Kihl, nestleiar i Noregs Mållag. Han er sjølv nynorskskrivande journalist i Klassekampen.


Les meir
Norske språkbrukarar treng eit sterkt Språkrådet

 
I midten av februar vart det kjent at Regjeringa vil flytta ut ein del statlege arbeidsplassar, og at Språkrådet var blant dei som skulle greia ut ulike alternativ for flytting. Styret i Noregs Mållag drøfta saka i møte 18. mars.


Les meir
 
Høyring om NOU samisk språk

Mållaget har levert eiga høyringsfråsegn til NOU 201618 Hjertespråket om samisk språk og meiner den innheld ei rekkje gode framlegg til språkpolitiske tiltak.


Les meir
Til lukke med dagen til kvenane!

I dag, 16. mars, er det Kvenfolkets dag, Kveeninkansan päiva. Mållaget ynskjer til lukke med dagen!  


Les meir
 
Nye medlemer!

Velkomen til dei 65 nye medlemene me har fått sidan laurdag! Då vedtok landsmøtet i Høgre at dei vil fjerne sidemålsordninga i skulen.


Les meir
Nye fylkesleiarar

Magne Heide er ny fylkesleiar i Troms og Finnmark Mållag. Årsmøtesesongen er godt i gang og vi kan ynskje velkomen til fleire nye tillitsvalde. 


Les meir
 
Åmås vil sponse bokmålet

 

– I praksis vil mediemangfaldsutvalet fjerna støtta til aviser som bruker nynorsk på redaksjonell plass, og kaste millionar etter aviser som stenger nynorsken ute, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
Framleis nynorsk-nei

Noregs Mållag er skuffa over at landsmøtet til Høgre ikkje gjekk inn for å sikre nynorsken gjennom eigen karakter i sidemål. 


Les meir
 
Torolv Hesthamar er død

Torolv Hesthamar, heidersmedlem i Noregs Mållag, gjekk bort 7. mars 2017. 


Les meir
Storegutprisen til Sørsdal

Litteraturdagane i Vinje delar kvart år ut «Storegutprisen». I år er det omsetjar Kristin Sørsdal som får prisen. 


Les meir
 
Kulturlotteri 2017

Kulturlotteriet er ei viktig inntektskjelde for Noregs Mållag, og eit godt høve for lokallaga å skaffe seg inntekter.


Les meir
Gode nynorskvedtak i Venstre

Partileiar Trine Skei Grande og landsstyret i Venstre har denne helga vedteke fleire gode nynorskvedtak.


Les meir
 
Til eit bibliotek nær deg

Denne veke vitjar Foreningen !les og forfattar Anders Totland ni bibliotek i Sogn og Fjordane.


Les meir
Nynorsk løner seg

Denne veka har fylkeslaget i Sogn og Fjordane laga ein mini-turné i fylket der temaet har vore nynorsk i næringslivet. 


Les meir
 
Målpris til Odda ungdomsskole

Kollegiet på Odda ungdomskole har fått Målprisen 2016 av Odda Mållag. 


Les meir
Siste arbeidsdag for Berit

Tysdag 28. februar det siste arbeidsdag for Berit Krogh hjå Noregs Mållag. 


Les meir
 
Bokpakketilbod til lokallaga

Skald og Mållaget samarbeider om å få dei beste nynorske barnebøkene ut til barnehageborn.


Les meir
Bergenskonferansen

Laurdag 25. mars og søndag 26. mars inviterer Bergen Mållag, Hordaland Mållag og Universitetet i Bergen til Bergenskonferansen.


Les meir
 
Siger i Sirdal

Heile 67.9% av innbyggjarane i Tonstad skulekrins røysta for nynorsk i går. Me ynskjer til Sirdal Mållag og alle sirdølar til lukke med resultatet!


Les meir
Utlysing av stipend

I fjor vekk Anita stipend for å vidareutvikle Kvardagsmat-bloggen. No lyser Mållaget ut to nye stipend à kr 50 000. Søknadsfristen er 6. mars. 


Les meir
 
Rogalendingane vil ha meir nynorsk

– Nesten hundre fråsegner denne hausten synte at rogalendingane vil ha mykje meir nynorsk frå fylkeskommunen. Det må Rogaland fylke ta på alvor, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
Målblome

Eigedomsmegler1 Jærmegleren på Bryne har fått Målblome frå Noregs Mållag. 


Les meir
 
Læhkoeh biejjine – Vuorbbe biejvijn – Lihkku beivviin – Til lukke med dagen

I dag, måndag 6. februar, er det 100 år sidan det fyrste samiske landsmøtet vart halde i Trondheim. 


Les meir
Nytt liv i Elverum

I går kveld vart det valt nytt interimstyre for Elverum dialekt- og mållag. 


Les meir
 
Nynorske barneprogram på NRK Super

NRK Super har samla ei liste med barneprogram på nynorsk. 


Les meir
Høyring om rammeplan for barnehagane

I dag, 20. januar, er det høyringsfrist for rammeplanen for barnehagane. 


Les meir
 
Sveio og Vindafjord går for nynorsk

Både kommunestyret i Sveio og Vindafjord har no vedteke å gå over til nynorsk opplæring for vaksne innvandrarar.


Les meir
Godt at nynorskkravet til TV2 er på plass

– Vi gir regjeringa honnør for at dei krev at ein kommersiell allmennkringkastar skal nytte både nynorsk og bokmål, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
 
Auke i talet på nynorskelevar

Elevtala for 2016 syner ein gledeleg auke i talet på nynorskelevar i Noreg. I skuleåret 2016/2017 er der 160 fleire nynorskelevar enn året før. I heile grunnskulen frå 1. til 10. klasse er det 76 549 nynorskelevar. 


Les meir
Arill Riise får Kringkastingsprisen for 2016

Kringkastingsprisen for 2016 går til Arill Riise. Me ynskjer til lukke! 


Les meir
 
Nynorsk næringslivspris

Nynorsk næringslivspris 2016 går til Dyrsku'n Arrangement AS, Noregs største handels- og landbruksmesse, i Seljord. Dei har brukt nynorsk sidan oppstarten for 150 år sidan, og dreg i dag tett på 100 000 gjester kvart år. Til lukke!


Les meir
Hurra for Vaksdal, Bremanger og Giske!

Denne hausten har både Vaksdal i Hordaland, Bremanger i Sogn og Fjordane og Giske i Møre og Romsdal teke til å gje nynorsk opplæring for vaksne innvandrarar. 


Les meir
 
Peter Hognestad-gudsteneste i Stavanger

Sundag 13. november var det jubileumsgudsteneste i Time kyrkje i høve Peter Hognestad-jubileet. Ei gudsteneste som langt på veg er ein språk- og kyrkjehistorisk rekonstruksjon av landsmaal-gudstenestene slik dei var med den liturgien Peter Hognestad skreiv i 1907.


Les meir
Posten skal framleis nytta nynorsk

– Vi er veldig glade for at stortingsfleirtalet går imot regjeringa, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag.


Les meir
 
Stortinget må ikkje gje avkall på språkpolitikken

– Kulturdepartementet fråskriv seg ansvaret for språkpolitikken når dei no vil gøyma han vekk frå den store budsjettdebatten der milliardane er til fordeling, seier Gro Morken Endresen, dagleg leiar i Noregs Mållag.


Les meir
Språkdelt ungdomskule i Odda

I august møtte stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) elevar i Odda som går og har gått på språkdelt ungdomskule. 


Les meir
 
Slå ring om norsk språk i norsk skole

Frå skolestart skal all undervisning for 80 elevar i 1.- 4. klasse på Manglerud skole vere på engelsk. 


Les meir
Norskopplæring og integrering

Korleis kan norskopplæringa for innvandrarar fremje integreringa, spør Mållaga i Nordhordland og inviterer til konferanse i mars.


Les meir
 
Bookmark and Share
KRAMBUA
Gå til krambua
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2017
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no