Til framsida
SØK:
FRAMSIDA|MELD DEG INN|ADRESSEENDRING|KALENDER|KONTAKT| 28. AUGUST 2015 Information in english


Meld deg inn! Nyhende Mållaget meiner Val 2015 NyNorsk Språkdelt ungdomskule Kommunereforma Sidemål Nynorsk verksemd Organisasjon Lagsoversyn For lokallaga Norsk Tidend Målprisar Krambua Peikarar Norsk Målungdom Fakta om nynorsk For pressa Nyhende frå Noregs Mållag i RSS 2.0-format

Blome til Kvam!


Leiar i Noregs Mållag, Marit Aakre Tennø, har vitja på Vaksenopplæringa i Kvam herad. Der har dei hatt nynorskopplæring for vaksne innvandrarar i heile elleve år. 


Les meir
Nyhende frå framtida.no:
Kalender
01.09.2015: Bergen Mållag Valdebatt i Bergen
15.09.2015: Bergen Mållag Idèdugnad
24.09.2015: Rogaland Mållag Seminar: Bruk av sosiale medium i organisasjonsarbeidet
02.10.2015: Norsk Målungdom Haustkonferanse i Norsk Målungdom
20.10.2015: Norsk Tidend Stoffrist for Norsk Tidend
22.10.2015: Nynorsksenteret Nynorskkonferansen 2015
Ope debattmøte i Bergen

Korleis kan nynorskelevane i Hordaland sikrast ei fullgod norskopplæring? Stortingsrepresentant Jette Christiansen frå Ap er ein av fleire politikarar som møtest til debatt på Litteraturhuset i Bergen på tysdag 18. august. 


Les meir
Debattmøte om kommunereform

Mållaga i Nordhordland inviterer til debattmøte om kommunereform, nynorsk og kultur i Nordhordland. 


Les meir
 
Forlik mellom UIO og Ordbok-tilsette

Seks tilsette i Norsk Ordbok varsla søksmål mot Universitetet i Oslo (UiO) for usakleg oppseiing. No har fem av dei inngått forlik med universitetet.


Les meir
Bokfjesfredag

Kvar fredag er det bokfjesfredag på Instagram, og Noregs Mållag er mellom bidragsytarane. 


Les meir
 
Tid for å søkje momskompenasjon

Lokale mållag kan søkje om momskompensasjon. Fristen er sett til 1. juli, men er du rask får du med søknaden din. 


Les meir
Sommar+Bok i Gudbrandsdalen

Biblioteka i Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk skipar til lesekampanjen Sommar+Bok. Armband med ulike ordspel er ettertrakta premie. 


Les meir
 
Målpris frå Rogaland Mållag

Kommunikasjonssjef i Time kommune, Elin Wetås de Jara, har fått målprisen av Rogaland Mållag. 


Les meir
Språkkrav i NRK ligg fast

– Me er veldig glade for at meldinga slår så klårt fast det språkpolitiske ansvaret som NRK har og at 25 prosentkravet framleis skal gjelda, seier Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag. 


Les meir
 
Stortinget endra stadnamnlova

– Det er dei lange linjene i kultursoga vår som no kan bli brotne for godt, seier Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag.


Les meir
”Nye veier” bør ikkje byggjast på bokmål åleine

Regjeringa har oppretta eit nytt vegselskap, og Mållaget vil peika på at det viktig at det nye selskapet rettar seg etter mållova, skriv Marit Aakre Tennø, leiar i Noregs Mållag, i eit debattinnlegg. 


Les meir
 
Stortingspolitikarane fekk høyre om språkdelte ungdomsskular

I går møtte ein delegasjon frå Odda og Noregs Mållag stortingspolitikarar frå Hordalandsbenken på Stortinget. 


Les meir
Graver-nemnda har fått Målpris

Juristmållaget har gjeve Graver-nemnda, leia av professor dr. juris Hans Petter Graver, målpris for arbeidet med å laga ei offisiell utgåve av Grunnlova på nynorsk.


Les meir
 
Rogaland Mållag vitja Bryne vgs

Rogaland Mållag har hatt møte med Lars Tore Helgeland, rektor ved Bryne vidaregåande skule, om bruk av nynorsk ved skulen. 


Les meir
Bergen blir ingen bokmålsoase

- Opposisjonen i Bergen bystyre tek no eit steg for at Bergen kan bli ein hovudstad for heile Vestlandet, for både bokmålsbrukarar og nynorskbrukarar, seier leiar i Noregs Mållag, Marit Aakre Tennø.


Les meir
 
Bokpakketilbod frå Samlaget

Samlaget og Mållaget samarbeider om å få dei beste nynorske barnebøkene til barnehageborn.


Les meir
Nynorskstipend til Mona Steiner Brekkan

Mona Steiner Brekkan frå Radøy får nynorskstipendet for å tilby bokmålsverksemder knytte til Nordhordland Næringshage hjelp til å ta i bruk nynorsk i marknadsføringa og som identitetsbyggjar. 


Les meir
 
17. mai og målsaka

Det nærmar seg 17. mai. Over heile Noreg vert nasjonaldagen feira og nokre lokale mållag feirar Ivar Aasen og nynorsken på nasjonaldagen.


Les meir
130 år sidan historisk vedtak!

I dag er det 130 år sidan jamstillingsvedtaket. Då vedtok Stortinget å jamstille landsmålet med «det almindelige Skrift- og Bogsprog».


Les meir
 
Nynorskstipend til filmdistributør

Filmdistributør Stig Bjarte Brekke har fått 50.000 i stipend frå Noregs Mållag for å dubba eller teksta barne- og ungdomsfilmar til nynorsk.


Les meir
Grunnlova blir undervisningsopplegg

Dei to språkversjonane av Grunnlova er ei gullgruve for språkopplæringa på ungdomssteget og vidaregåande, meiner Nynorsksenteret. No har dei laga eit eige undervisningsopplegg. 


Les meir
 
Målarbeid i Naumdøla

– Vi tykkjer det er viktig å gjere nynorsken mest mogleg synleg, og stør opp under tiltak som brukar nynorsken, fortel Liv Marit Idsø, leiar i Naumdøla Mållag. 


Les meir
Pris for nynorsk marknadsføring

Klebutikken T.Riise har fått tildelt målblome av Hareid Mållag. 


Les meir
 
Premierefilm med nynorskteksting

Fyrstkomande fredag er det premiere på ungdomsfilmen Skammerens datter. For fyrste gong blir ein kinofilm distribuert med undertekstar både på nynorsk og bokmål. 


Les meir
Nynorsk barnelitteraturpris til Lars Mæhle

Lars Mæhle har fått Nynorsk barnelitteraturpris 2014 for boka Landet under isen. Dødeboka. 


Les meir
 
Landsmøte til Bergen!

I år er det ikkje landsmøte i Noregs Mållag, men neste år blir det landsmøte i Bergen. 


Les meir
Regjeringa vil endre stadnamnlova

Kulturminister Thorhild Widvey gjer framlegg om å endre stadnamnlova slik at grunneigar får rett til å fastsetje skrivemåte på eigen eigedom. 


Les meir
 
Ny leiar i Norsk Målungdom!

På Norsk Målungdom sitt landsmøte i Oslo i helga, vart Synnøve Marie Sætre (24) frå Ørsta valt til leiar. 


Les meir
Ordførarar krev meir nynorsk på regjeringa.no

Nynorskordførarar krev at regjeringa ordnar opp og gjer nynorsken meir synleg på nettsidene til regjeringa.


Les meir
 
Nynorsk litteraturpris til Lars Petter Sveen

– Eg er veldig glad for at eg har fått prisen, seier Lars Petter Sveen. 


Les meir
Hallingane vil lese nynorsk!

Berre sju prosent av lesarane vil ha bokmål i avisa Hallingdølen, og 54% vil ha nynorsk, syner ei ny undersøking. 


Les meir
 
Ny spelefilm på nynorsk

I dag er det premiere på den animerte spelefilmen Reisa til Fjørkongens rike. 


Les meir
Nynorsk i Donald? Ja takk

Denne veka er det nynorsk i snakkeboblene i Donald Duck & Co. Sei ja til nynorsk i Donald, du òg! 


Les meir
 
Kven, kva og korleis i Noregs Mållag

Kven, kva og korleis i Noregs Mållag er eit nytt hefte som er laga spesielt for tillitsvalde i Noregs Mållag.


Les meir
 
 
Bookmark and Share
KRAMBUA
Gå til krambua
HANDLEKORG
Handlekorga er tom.
© Noregs Mållag 2015
E-post vevmeister
Sidene laga av Zetta AS
Noregs Mållag
Lilletorget 1
0184 Oslo
Tlf: 2300 2930
E-post: nm@nm.no