kalender

Landsmøte i Noregs Mållag

Tid:
17. oktober 2020
til 18. oktober 2020
Stad:
Digitalt
Arrangør: Noregs Mållag
Telefon: 95 78 55 60

Andre delen av landsmøtet i Noregs Mållag blir gjennomført digitalt laurdag 17. og sundag 18. oktober.

Styret vedtok 30. august å leggja bort planane om eit fysisk landsmøte på Sola helga 16.–18. oktober og heller gjennomføra eit digitalt landsmøte over to dagar same helga. 

Landsmøtet vil naturleg nok bli korta noko ned. Den aller viktigaste endringa er at styret utset behandlinga av prinsipprogrammet til landsmøtet i 2022.

Praktisk

Skrivarstova vil tilby rettleiing og prøveinnlogging for alle deltakarar i god tid før landsmøtehelga, slik at alle skal få høve til å testa at ordninga fungerer greitt for seg sjølv.

Fyrste delen av landsmøtet vart gjennomført som e-post-landsmøte 24.–26. april, der landsmøtet valde nytt styre i Mållaget.