kalender

Landsmøte i Noregs Mållag

Tid:
16. oktober 2020
til 18. oktober 2020
Stad:
Quality Airport Hotel Stavanger, Sola
Arrangør: Noregs Mållag
Telefon: 95785560

Landsmøtet i Noregs Mållag vart delt i to på grunn av korona-krisa. Det vil seie ein elektronisk del og eit fysisk landsmøte. Det elektroniske landsmøtet med svar på e-post som røystemetode blir gjennomført 24.–26. april, der landsmøtet valde nytt styre i Mållaget.

Det fysiske møtet vart utsett til fredag 16. til sundag 18. oktober 2020.

Landsmøtet vert lagt til Sola, som tidlegare planlagt. Etter styremøtet i august vil laga og landsmøteutsendingane få utsendt dagsorden og opplegget for landsmøtet.