kalender

Samling for unge vaksne

Tid:
20. mars 2021
til 21. mars 2021
Stad:
Ørsta
Arrangør: Noregs Mållag

Noregs Mållag inviterer til samling for unge vaksne i Mållaget laurdag 20. og søndag 21. mars.

Samlinga blir i Ørsta og rettar seg inn mot unge vaksne mellom 25 og 40 år som ynskjer å bli tillitsvalde frå Sogn og Fjordane, Sunnmøre, Nordmøre, Romsdal og Nord-Gudbrandsdalen.

Ansvarleg i styret er nestleiar, Synnøve Marie Sætre: e-post: synnove.setre@nm.no

Kontaktperson på skrivarstova: Hege Lothe, informasjon- og organisasjonskonsulent, e-post: hege.lothe@nm.no