kalender

Samling for unge vaksne

Tid:
23. januar 2021
Stad:
Skrivarstova i Oslo
Arrangør: Noregs Mållag

Styret inviterer til samling for unge vaksne i Noregs Mållag på skrivarstova i Oslo. Samlinga er for fyrst og fremst for tillitsvalde mellom 25 og 40 år. Det er ei helgasamling laurdag 23. og 24. januar 2021.