kalender

Digitalt motivasjonsseminar: Nynorsk i skulen og lokale mållag

Tid:
5. desember 202219.30
Arrangør: Noregs Mållag

Noregs Mållag inviterer til korte digitale motivasjonsseminar. Det blir innleiing etterfølgt av spørsmål og kommentarar. Ope for alle!

Måndag 5. desember 2022, klokka 19.30 til 20.30

Stad: Zoom-møterom
Du treng ikkje passord.

19.30 Velkomen!
ved Hege Lothe, informasjons- og organisasjonskonsulent
Presentasjonsrunde

18.40 Nynorsk i skulen og lokale mållag
Kva er ståa for nynorsk i skulen og i lærarutdanninga i dag. Kva er utfordringane for å få god nynorskopplæring både for hovudmålselevar og sidemålselevar. Kva kan vi gjere for lærarane og kva kan vi få lærarane til å gjere? Også med innspel til korleis lokallaga kan jobbe med å få meir og betre nynorsk inn i skulen lokalt.
ved Eline Bjørke, leiar i Noregs Lærarmållag

20.10 Spørsmål og ordskifte
20.30 Avslutning og takk for no!

Les om heile seminarrekka her: Digitale motivasjonsseminar for alle