Ytringsfridom utan nynorsk

Nynorsk og språklege forskjellar er ikkje ein del av rapporten frå Ytringsfridomskommisjonen. Jan Inge Sørbø tar på seg skulda.

Les heile artikkelen

Ny boklov: Usemje om sentrale punkt

Boklova er for dei store forlaga, meiner Skald forlag.

Les heile artikkelen

Nasjonalt vårseminar i Ålesund

Noregs Mållag inviterer til vårseminar i foajeen i Parken kulturhus i Ålesund laurdag 25. og søndag 26. mars.

Les heile artikkelen

Kan nokon snart skru av internett?

Men før styresmaktene får kontroll, er det opplagt at vurderingssituasjonar igjen må bli analoge.

Les heile artikkelen

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge.

Les heile artikkelen

Har du eit godt nynorskprosjekt, men manglar pengar?

Noregs Mållag lyser kvart år ut to nynorskstipend på 50 000 kr, eitt til ei kvinne og eitt til ein mann.

Les heile artikkelen

Gunnar Ottne til minne

Natt til 8. januar døydde Gunnar Ottne. Han vart 81 år gamal.

Les heile artikkelen

Nynorsk er Konge

Meir nynorsk frå Kongehuset i 2022.

Les heile artikkelen

Veksten held fram!

– 15 000 medlemer gjev oss politisk tyngde når vi kjempar nynorsken og nynorskbrukarane si sak, seier ein entusiastisk leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge.

Les heile artikkelen

Målprisen til Kari Huus

Kari Huus får Målprisen for å ha trygga ein heil generasjon av forfattarar og gjort det enklare for dei å bli verande i nynorsken.

Les heile artikkelen

Nynorsk teaterjubel i raudgrøn budsjettsemje!

– Alle som er glade i nynorsk scenekunst, kan sende ein varm tanke og ei hjarteleg takk til Audun Lysbakken og SV

Les heile artikkelen

Eit samfunn av dei lovlause

Språkbruk i offentleg forvaltning er eit leiaransvar. Diverre er det offentlege Noreg fullt av leiarar som manglar både evne og vilje til
å følgje norsk lov. Lovbrytarane i staten er uskikka til jobbane sine.

Les heile artikkelen