ytringsfridom

Tag: ytringsfridom

Ytringsfridom utan nynorsk

Nynorsk og språklege forskjellar er ikkje ein del av rapporten frå Ytringsfridomskommisjonen. Jan Inge Sørbø tar på seg skulda.

Les heile artikkelen

«Feil, upresist og ganske overraskande»

Åse Wetås meiner det er oppsiktsvekkande og rart at ein rapport om ytringsfridommen ikkje har tematisert språk ytterlegare.

Les heile artikkelen