Budsjett og rekneskap

Det er valfritt om ein ynskjer å ha eit budsjett som blir lagt fram og vedteke på årsmøtet. Det er fullt mogeleg å lata styret styra økonomien gjennom året. Dersom de set opp budsjett, er det viktig å gjera det i samband med arbeidsplanen og rekneskapen for året før. 

Rekneskapen skal godkjennast av årsmøtet. Han skal gje eit oversyn over utgifter og inntekter gjennom året, og kor mykje som står på konto ved årsslutt, samanlikna med året før. Den som har ansvaret for pengane i laget, må ta vare på alle kvitteringar for utlegg og inntekter.

Klikk her for å lesa meir om å skipa årsmøte

Døme på budsjett