Landsmøte i Noregs Mållag

Digitalt landsmøte i Mållaget er laurdag 17. og sundag 18. oktober!

Vi byrjar laurdag 17. oktober klokka 11.30. Det vert sendt frå Quality Airport Hotel Stavanger ved Sola lufthamn der både ordstyrarar, styret, redaksjonsnemnd og staben er samla. Utsendingane følgjer landsmøtet heimanfrå. Alle kan følgje landsmøtet i Mållaget her: https://lm20.nm.no

  LAURDAG 17. OKTOBER 
11.301Opning og konstituering
  Velkomen og opning ved leiar Peder Lofnes Hauge
12.002Årsmelding 2018–2020 ved Magne Aasbrenn. Ordskifte og vedtak
12.403Rekneskapar 2018 og 2019 ved Gro Morken Endresen. Ordskifte og vedtak
12.50 Pause
13.054Ungdomens tale ved Gunnhild Skjold
13.125Ny opplæringslov ved Peder Lofnes Hauge
13.306Fråsegner ved Synnøve Marie Sætre og/eller framleggsstillarar 
14.20 Helsingstalar
14.30 Matpause
15.10 Fråsegner, framhald ordskifte
15.507Budsjett 2021 og 2022, medlemspengar 2022 og 2023 ved Gro Morken Endresen
16.25 Pause
16.358Innkomne saker: Målgåver og skattefrådrag ved Odda Mållag
16.509Framlegg til lovendring ved Anders Riise
17.30 Slutt for dagen
   
  SUNDAG 18. OKTOBER 
10.306Fråsegner. Ordskifte og vedtak.
11.155Fråsegn om opplæringslova. Ordskifte og vedtak.
11.40 Pause
12.068Vedtak innkomne framlegg
12.107Vedtak økonomisaker
12.209Vedtak lovendring
12.2510Val av valnemnd og revisor ved Peder Lofnes Hauge
13.00
13.20
 Avslutningstale ved Peder Lofnes Hauge og heving av møtet
Møteslutt

Sakspapir til landsmøtet:

Årsmeldingsheftet er årsmeldinga frå styret til organisasjonen. Ho blir handsama på landsmøtet.

Saksheftet for landsmøtet inneheld praktisk informasjon og sakspapir til alle sakene som skal opp gjennom helga.

Om digitalt landsmøte: Alle kan følgje landsmøtet digitalt. Utsendingane får informasjon om dette direkte på e-post. Skrivarstova vil tilby rettleiing og prøveinnlogging for alle deltakarar før landsmøtet tek til, slik at alle skal få høve til å testa at ordninga fungerer greitt for seg sjølv.

Fyrste del av landsmøtet valde nytt styre i Mållaget var på e-post i april.