peder lofnes hauge

Tag: peder lofnes hauge

Eit samfunn av dei lovlause

Språkbruk i offentleg forvaltning er eit leiaransvar. Diverre er det offentlege Noreg fullt av leiarar som manglar både evne og vilje til
å følgje norsk lov. Lovbrytarane i staten er uskikka til jobbane sine.

Les heile artikkelen