norsk tidend

Category: norsk tidend

Dette seier folk om Fosse

Norsk Tidend har høyrt med ulike folk om kva forholdet deira til Fosse er. Her er eit utval av svara vi fekk inn.

Les heile artikkelen

Leseguide til Jon Fosse

Ikkje lese noko av Jon Fosse før? Du er verkeleg ikkje åleine! Har du fått lyst til å sjekka ut noko av nobelprisvinnaren, men veit ikkje kvar du skal starta? Det er også heilt forståeleg! Vi freistar å orientera og hjelpa nye lesarar inn i Fosse si litterære verd.

Les heile artikkelen

Målrørsla slår teateralarm

Målrørsla slår teateralarm Frost kan ikkje åleine redda Det Norske Teatret.

Les heile artikkelen

Plan for nynorsk let vente på seg

I Midt-Telemark kommune kom Kommunedelplan for oppvekst ut på høyring i 2020. Fire år seinare er han framleis ikkje handsama og endeleg vedteke.

Les heile artikkelen

Språkplan og nynorskstyrking ikkje følgt opp

Midt-Telemark vedtok ein målbruksplan i 2019. På fire år er det ikkje kome konkrete tiltak for å nå måla.

Les heile artikkelen

Norsk Barneblad gjev nynorsklyst

Ein bråte bokmålsskular frå Vesterålen til Farsund har sett i gang eit tiltak med bruk av Norsk Barneblad i undervisninga. Føremålet er å gje nynorskopplæring på tvers av fag for bokmålselevar på barneskulen.

Les heile artikkelen

Game of Nynorsk

Duolingo lærer vekk Ringenes Herre–språk, men har ikkje nynorskkurs. No har nokon teke saka i eigne hender.

Les heile artikkelen

Eit moderne teaterslag

Landets nye kulturminister Lubna Jaffery (Ap) må tette gapet i løvyingar mellom dei no nasjonale hovudstadsteatera våre.

Les heile artikkelen

Lettlesen fantasy med fascinerande bakgrunn

Fantasyserien Pepar og Gulrot handlar om ei ung heks under opplæring (hos tre gamle hekser, så klart) og katten hennar, Gulrot.

Les heile artikkelen

Borgafjellet-elevane held på nynorsken

– Det meste vi les utanom skulen er bokmål, så nynorsk kjennest litt rart, seier fire elevar ved Borgafjellet barneskule. Likevel skal dei ikkje skifta til bokmål på ungdomsskulen.

Les heile artikkelen