norsk tidend

Category: norsk tidend

Eit samfunn av dei lovlause

Språkbruk i offentleg forvaltning er eit leiaransvar. Diverre er det offentlege Noreg fullt av leiarar som manglar både evne og vilje til
å følgje norsk lov. Lovbrytarane i staten er uskikka til jobbane sine.

Les heile artikkelen

Fonna rasar vidare

Fonna Forlag har fått nye eigarar. No kjem det igjen nye forteljingar om Ingeniør Knut Berg og Vangsgutane. Ingeniør Knut Berg kjem for første gong på samisk.

Les heile artikkelen

Stor støtte for digitale nynorskkrav.

Ei undersøking frå
LNK sendt ut til IKTsjefane
i medlemskommunane
viser
stor oppslutnad for å
regulere dei digitale
læremidla.

Les heile artikkelen

Kan robotar skriva på nynorsk?

Er språk- og dialektmangfaldet i Noreg mogleg å ta vare på i den digitale verda? Norsk Tidend har høyrt rundt om draumen me ber på: at robotar skal kunna skriva nynorsk.

Les heile artikkelen

Ytringsfridom utan nynorsk

Nynorsk og språklege forskjellar er ikkje ein del av rapporten frå Ytringsfridomskommisjonen. Jan Inge Sørbø tar på seg skulda.

Les heile artikkelen

«Feil, upresist og ganske overraskande»

Åse Wetås meiner det er oppsiktsvekkande og rart at ein rapport om ytringsfridommen ikkje har tematisert språk ytterlegare.

Les heile artikkelen

Ny boklov: Usemje om sentrale punkt

Boklova er for dei store forlaga, meiner Skald forlag.

Les heile artikkelen

Feil i referat stoppa nynorsktiltak i Stavanger

Tiltak for nynorsk i Stavanger blei ikkje gjennomførte på grunn av feil i møtereferatet.

Les heile artikkelen

Nynorsk og Bygdepride, hand i hand

Då Bygdepride vart skipa i 2018, var Aasentunet først ut til å samarbeide med den nye organisasjonen.

Les heile artikkelen

Debutantane talar

Vi har snakka med ni av forfattarane som har vunne Tarjei Vesaas’ debutantpris.

Les heile artikkelen