norsk tidend

Category: norsk tidend

Nynorsk og Bygdepride, hand i hand

Då Bygdepride vart skipa i 2018, var Aasentunet først ut til å samarbeide med den nye organisasjonen.

Les heile artikkelen

Debutantane talar

Vi har snakka med ni av forfattarane som har vunne Tarjei Vesaas’ debutantpris.

Les heile artikkelen

Om kjønnsoverskriding i norsk språkhistorie

Språkhistoria kan fortelja oss ein heil del om førestillingar om kjønn og seksualitet, skriv Runar Jordåen.

Les heile artikkelen

– Det hjelper ikkje om eg ringer til Google

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) skulle gjerne ha påverka store selskap som Google meir. Men ho veit ikkje korleis.

Les heile artikkelen

«Lite nytt» i framlegg til opplæringslov

Benedicte Frostad, seniorrådgjevar i Språkrådet, er skuffa over framlegget til ny opplæringslov.

Les heile artikkelen

Krev at lærarar blir høyrde

Norsk skule blir meir og meir digitalisert. – Kvar er kvalitetssikringa, spør lærar og tillitsvald i Utdanningsforbundet.

Les heile artikkelen

Vil utvide den nynorske litteraturen

Bøkene våre speglar ikkje samfunnet vi lever i, seier Samlaget. 11 deltakarar på forlagets nye forfattarskule skal gjere noko med det.

Les heile artikkelen

Rettar fingeren mot staten

Mykje av problemet med seine læremiddel på nynorsk er knytta til læreplanreformene, meiner
både forleggar og omsetjar.

Les heile artikkelen

Reagerer sterkt på målforslag frå NU-styret

Styret i Noregs Ungdomslag foreslår å fjerne krav om nynorsk i organisasjonen.
– Grunnvollane blir flytta på, seier lokallagsleiar Marit Kvamen.

Les heile artikkelen

Ein nynorsk heim

Ingen veit når klassikarane oppstår. Herborg Kråkevik slår eit slag for å skape ny kunst – for vår tid.

Les heile artikkelen