norsk tidend

Category: norsk tidend

Når vi jazzar med Duun

Heming Gujord frå UiB skriv om Olav Duuns Juvikfolke, 100 år etter.

Les heile artikkelen

Pepar og Gulrot til folket

Norsk Tidend vitjar Outland Forlag i høve utgjevinga
av den første teikneserien deira på nynorsk.

Les heile artikkelen

Action og humor er mitt motto!

Med action, humor og dialekt freistar
Terje Torkildsen å vere som Tom Cruise: «I’m here to entertain
you!». Det treng nynorsklitteraturen, meiner han.

Les heile artikkelen

Ytringsfridom skal det vere

Nynorsk har frå byrjinga av vore eit ytringsfridomsprosjekt. Historia om dette prosjektet kan fortelja oss mykje om eit emne Ytringsfridomskommisjonen har oversett, nemleg sambandet mellom språk, makt og fridom.

Les heile artikkelen

Nynorskvind bles over storbyane

Det endelege medlemstalet i Noregs Mållag for 2022 enda på 15 046. Mållaget er med det over 15 000 medlemmer for andre året på rad.
Det er det tredje høgste medlemstalet i nyare tid, berre slått av 1987 (15 431) og 2021 (15 483).

Les heile artikkelen

– Ikkje radikalt med nynorsk i Bergen

Dersom Bergen skal vera ein internasjonal by, slik sjølvbildet
til byen er, må det òg vera rom for språket til dei mange som
bur i og rundt byen. Då må ein òg vera raus med nynorsken,
seier Sølve Rydland, ny politisk redaktør i Bergensavisen.

Les heile artikkelen

Det mørke bokmålsnettet

Det er ikkje lett å vere nynorskbrukar på
internett. Mindretalsulempene blir større og fleire, og bokmålsveldet rår.

Les heile artikkelen

Eit samfunn av dei lovlause

Språkbruk i offentleg forvaltning er eit leiaransvar. Diverre er det offentlege Noreg fullt av leiarar som manglar både evne og vilje til
å følgje norsk lov. Lovbrytarane i staten er uskikka til jobbane sine.

Les heile artikkelen

Fonna rasar vidare

Fonna Forlag har fått nye eigarar. No kjem det igjen nye forteljingar om Ingeniør Knut Berg og Vangsgutane. Ingeniør Knut Berg kjem for første gong på samisk.

Les heile artikkelen

Stor støtte for digitale nynorskkrav.

Ei undersøking frå
LNK sendt ut til IKTsjefane
i medlemskommunane
viser
stor oppslutnad for å
regulere dei digitale
læremidla.

Les heile artikkelen