digitalisering

Tag: digitalisering

Stor støtte for digitale nynorskkrav.

Ei undersøking frå
LNK sendt ut til IKTsjefane
i medlemskommunane
viser
stor oppslutnad for å
regulere dei digitale
læremidla.

Les heile artikkelen

Kan robotar skriva på nynorsk?

Er språk- og dialektmangfaldet i Noreg mogleg å ta vare på i den digitale verda? Norsk Tidend har høyrt rundt om draumen me ber på: at robotar skal kunna skriva nynorsk.

Les heile artikkelen

Nynorsk må med i digitaliseringsplanen, Tonje Brenna!

Kunnskapsminister Tonje Brenna har kunngjort at ho vil utarbeide ein digitaliseringsplan for skulen.

Les heile artikkelen