Framlegg til ny opplæringslov

Noregs Mållag har levert sitt svar i høyringa om ny opplæringlov: 

Høyringssvar frå Noregs Mållag til ny opplæringslov

Dette er dei viktigaste krava:

  • Nynorskelevane må få alle sine læremiddel og tilleggsressursar på nynorsk.
  • Skulane kan berre ta i bruk skriveverkty med nynorsk stavekontroll, utan atterhald i lova.
  • Hovudmålet, og retten til opplæring på hovudmålet, skal følgje eleven ut grunnskulen.
  • Nynorskandelen i norskbøkene må opp i ungdomsskulen og vidaregåande.
  • Foreldre som vil opprette parallellklasse må framleis få bestemme kva skule desse skal vere på.

Saman får vi til ei betre opplæringslov for nynorskelevane!