Uncategorized

Category: Uncategorized

Nynorskstafetten er på vegen!

Dei neste tre vekene er Noregs Mållag og Norsk Målungdom på tur i Telemark, Hallingdal og Valdres.

Les heile artikkelen

Nynorskdagar i Alver

I løpet av nynorskdagane kan publikum få med seg over 15 ulike tilskipingar.

Les heile artikkelen

Nynorskstafetten er i gang!

Nynorskstafetten 2021 skal innom tolv kommunar i Rogaland i løpet av 15 dagar. Vi skal besøke opp under 40 skular og 25 barnehagar.

Les heile artikkelen

Media

Media er den viktigaste språkbrukaren i samfunnet vårt. I dag er aviser, særleg lokale, og NRK og TV2 dei sikraste leverandørane av nynorsk av medieaktørane. Nye medievanar, særleg blant dei unge, gjer at mange møter mindre nynorsk enn før. Noregs Mållag ønskjer ordningar som er tilpassa dagens mediesamfunn, og sikrar nynorsken gode vilkår uavhengig av

Les heile artikkelen