nynorsk

Tag: nynorsk

Erik Ulfsby er tildelt Målprisen 2023

Teatersjef Erik Ulfsby på Det Norske Teatret fekk sundag kveld Målprisen frå Noregs Mållag.

Les heile artikkelen

Nynorskdagen 2023 – ein nynorsk festdag

Me utfordra heile Noreg til å skrive nynorsk, og i år tok Noreg utfordringa! 

Les heile artikkelen

Når vi jazzar med Duun

Heming Gujord frå UiB skriv om Olav Duuns Juvikfolke, 100 år etter.

Les heile artikkelen

Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

I dag la kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) fram regjeringa sitt forslag til ny opplæringslov. Les vår reaksjon her.

Les heile artikkelen

Ytringsfridom skal det vere

Nynorsk har frå byrjinga av vore eit ytringsfridomsprosjekt. Historia om dette prosjektet kan fortelja oss mykje om eit emne Ytringsfridomskommisjonen har oversett, nemleg sambandet mellom språk, makt og fridom.

Les heile artikkelen

– Ikkje radikalt med nynorsk i Bergen

Dersom Bergen skal vera ein internasjonal by, slik sjølvbildet
til byen er, må det òg vera rom for språket til dei mange som
bur i og rundt byen. Då må ein òg vera raus med nynorsken,
seier Sølve Rydland, ny politisk redaktør i Bergensavisen.

Les heile artikkelen

Fonna rasar vidare

Fonna Forlag har fått nye eigarar. No kjem det igjen nye forteljingar om Ingeniør Knut Berg og Vangsgutane. Ingeniør Knut Berg kjem for første gong på samisk.

Les heile artikkelen

Stor støtte for digitale nynorskkrav.

Ei undersøking frå
LNK sendt ut til IKTsjefane
i medlemskommunane
viser
stor oppslutnad for å
regulere dei digitale
læremidla.

Les heile artikkelen

Kan robotar skriva på nynorsk?

Er språk- og dialektmangfaldet i Noreg mogleg å ta vare på i den digitale verda? Norsk Tidend har høyrt rundt om draumen me ber på: at robotar skal kunna skriva nynorsk.

Les heile artikkelen

Ytringsfridom utan nynorsk

Nynorsk og språklege forskjellar er ikkje ein del av rapporten frå Ytringsfridomskommisjonen. Jan Inge Sørbø tar på seg skulda.

Les heile artikkelen