leiar

Tag: leiar

Nynorsk er Konge

Meir nynorsk frå Kongehuset i 2022.

Les heile artikkelen

Veksten held fram!

– 15 000 medlemer gjev oss politisk tyngde når vi kjempar nynorsken og nynorskbrukarane si sak, seier ein entusiastisk leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge.

Les heile artikkelen

Eit samfunn av dei lovlause

Språkbruk i offentleg forvaltning er eit leiaransvar. Diverre er det offentlege Noreg fullt av leiarar som manglar både evne og vilje til
å følgje norsk lov. Lovbrytarane i staten er uskikka til jobbane sine.

Les heile artikkelen

Nynorsk teaterlys i SV-budsjettet

SV har gitt 3,5 millionar til Det Vestnorske Teateret og 2 millionar til Teater Vestland

Les heile artikkelen

Krev nye nynorsktiltak

Tysdag 25. oktober møtte Noregs Mållag til høyring i familie- og kulturkomiteen og utdannings- og forskingskomiteen på Stortinget.

Les heile artikkelen

Språklova 2.0

Nytt fleirtal kan styrke språklova. Ein del ting i lova er bra, men lova blei ikkje så bra for nynorsken som ho burde blitt.

Les heile artikkelen

Ventar fleire nynorsk-millionar i forhandlingane

– Det må koma meir pengar til nynorsken etter Audun Lysbakken og SV har sagt sitt, seier Peder Lofnes Hauge, leiar i Noregs Mållag. 

Les heile artikkelen

Nynorskdagar i Alver

I løpet av nynorskdagane kan publikum få med seg over 15 ulike tilskipingar.

Les heile artikkelen

Nynorsk må med i digitaliseringsplanen, Tonje Brenna!

Kunnskapsminister Tonje Brenna har kunngjort at ho vil utarbeide ein digitaliseringsplan for skulen.

Les heile artikkelen

Nytt semester, ny språkrett!

Frå 1. august må både statlege og private skular tilby eksamensoppgåver på nynorsk og bokmål.

Les heile artikkelen