Landsmøte 2024

Fredag 19. april til sundag 21. april 2024 var det landsmøte på Scandic Nidelven i Trondheim sentrum.

Sakspapir og årsmelding

Årsmelding 2022–2024Sakshefte til landsmøtet 2024

Høyringsfråsegner i denne landsmøteperioden

Programmet

Fredag 19. april
08.30   Innsjekking – pausebuffet
11.00   Kjønnsdelte formøte ved styremedlemene Inger Johanne Sæterbakk og Anders Riise

12.00  Opning og konstituering
12.55  Utdeling av Nynorsk litteraturpris og Nynorsk barnelitteraturpris for 2023
13.00  Lunsj
14.00  Leiartalen ved Peder Lofnes Hauge, leiar i Noregs Mållag
14.30 Ungdomens tale ved Tobias Christensen Eikeland, leiar i Norsk Målungdom
14.40  Ordskifte
15.30  Årsmelding 2022–2024 ved Kjetil Aasen, styremedlem
15.45 Spørsmål, ordskifte og vedtak med ein gong
16.15  Rekneskapar for 2022 og 2023 ved dagleg leiar Gro Morken Endresen
16.25 Spørsmål og ordskifte
16.45  Godkjenning av fullmakter v/ leiaren av fullmaktsnemnda
16.50  Fråsegner ved Synnøve Marie Sætre, nestleiar
Presentasjon av fråsegnene og røysting over handsaming av seint innkomne framlegg
17.00  Pausebuffet
17.30  Kunstig intelligens og digitale utfordringar for nynorsken ved Erik Bolstad, dagleg leiar og sjefsredaktør i Store norske leksikon
19.00  Slutt for dagen

20.00  Middag og kulturelt program med Microbandet m.fl. på Dokkhuset

Laurdag 20. april

09.00 Personalressursar i organisasjonen ved Espen Tørset, 1. varamedlem til styret
09.50 Gruppeordskifte
10.30 Kaffipause med pausebuffet
10.50 Plenumsordskifte
12.00 Presentasjon av felles digitalt ressursområde for laga ved rådgjevar Frida Pernille Mikkelsen
12.30 Lunsj
13.30 Fråsegner ved nemndsleiar og eventuelle framleggsstillarar
Ordskifte
15.15 Økonomisaker med budsjett for 2025 og 2026 ved Gro Morken Endresen
16.30 Kaffipause med pausebuffet
17.00 Norsk i høgare utdanning ved Oddmund Hoel, forsknings- og høgare utdanningsminister
18.00 Slutt for dagen

20.00 Festmiddag på hotellet
Inger Johanne Sæterbakk er festleiar. Det vert mellom anna utdeling av Målprisen 2024

Sundag 21. april

09.30  Fire seminar (alle får med seg alle seminara)
Aktiv oppfølging av barnehagar og skular ved Helen Johannessen, leiar i Austmannalaget 
Språkkafear. Gode tips og råd ved Nils Ulvund, leiar i Sunndal Mållag
Inspirasjonsdag for lærarar. Gode råd og tips ved Ellinor Bergli Bustad
Vervearbeid. Alle kan bli ein vervar ved Live Havro Bjørnstad
10.45  Kaffipause med pausebuffet
11.15  Fråsegner. Innstillinga frå nemnda vert lagt fram.
Ordskifte.
12.00  Vedtak personalressursar
12.10  Vedtak budsjett med meir
12.30  Lunsj
13.30  Vedtak fråsegner
14.15  Val ved Øyvind Fenne, leiar i valnemnda
15.00  Avslutning. Heimreise

Andre hendingar på landsmøtet:
Nynorskstipend til Ivar Aasen-musikal
Nynorskstipend til Øygunn Leite Kallevik
Nynorsk litteraturpris 2023 til Edvard Hoem
Nynorsk barnelitteraturpris 2023 til Maria Parr og Åshild Irgens
Målblome til Åsmund Snøfugl
Målprisen 2024 til Nana Rise-Lynum

Vedtekne fråsegner:
Oppfølging av opplæringslova
Ja til digital språkleg likestilling
Lærarutdanningane må ta språkansvar
Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova
Nynorsk for vaksne innvandrarar
Hovudmålsreglane i opplæringslova treng snarleg opprydding
Helseplattforma på nynorsk

Oppsummering av landsmøtet og val av nytt styre:
Vil vekse seg større og krev nynorsk inn i Grunnlova

Trygge møteplassar i Noregs Mållag